Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το   Εξ   Αποστάσεως   Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   Σπουδών   «Επιστήμες   Αγωγής: Αναλυτικά   Προγράμματα   και   Διδασκαλία»   δίνει   έμφαση   στην   οριοθέτηση   και την    ανάδειξη    των    δεσμών    μεταξύ    των    αναλυτικών    προγραμμάτων,    της διδασκαλίας,    της    αξιολόγησης    και    του    τρόπου    που    οι    διαδικασίες    αυτές επηρεάζουν    την    εφαρμογή    και    την    αποτελεσματικότητα    της    εκπαιδευτικής πολιτικής    που    χαράσσουν    τα    κράτη.    Οι    απόφοιτοι    του    προγράμματος    θα αποκτήσουν     βαθιά     κατανόηση     της     πολυπλοκότητας     της     εκπαιδευτικής διαδικασίας   και   των   πολλαπλών   δυνάμεων   που   επηρεάζουν   τη   λειτουργία   των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα    αναπτύξουν    επίσης    δεξιότητες    για    συμμετοχική    έρευνα    δράσης    για εισαγωγή     βιώσιμων     εκπαιδευτικών     καινοτομιών     και     ανάληψη     ηγετικών θέσεων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις: Εκπαιδευτική Τεχνολογία Παιδαγωγική - Διδακτική Ηγεσία Γλώσσα και Πολυγραμματισμός

Αναλυτικά Προγράμματα

& Διδασκαλία

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Αναλυτικά Προγράμματα & Διδασκαλία 

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το   Εξ   Αποστάσεως   Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   Σπουδών   «Επιστήμες Αγωγής:    Αναλυτικά    Προγράμματα    και    Διδασκαλία»    δίνει    έμφαση στην     οριοθέτηση     και     την     ανάδειξη     των     δεσμών     μεταξύ     των αναλυτικών   προγραμμάτων,   της   διδασκαλίας,   της   αξιολόγησης   και του   τρόπου   που   οι   διαδικασίες   αυτές   επηρεάζουν   την   εφαρμογή   και την      αποτελεσματικότητα      της      εκπαιδευτικής      πολιτικής      που χαράσσουν     τα     κράτη.     Οι     απόφοιτοι     του     προγράμματος     θα αποκτήσουν       βαθιά       κατανόηση       της       πολυπλοκότητας       της εκπαιδευτικής     διαδικασίας     και     των     πολλαπλών     δυνάμεων     που επηρεάζουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα   αναπτύξουν   επίσης   δεξιότητες   για   συμμετοχική   έρευνα   δράσης για    εισαγωγή    βιώσιμων    εκπαιδευτικών    καινοτομιών    και    ανάληψη ηγετικών θέσεων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις: Εκπαιδευτική Τεχνολογία Παιδαγωγική - Διδακτική Ηγεσία Γλώσσα και Πολυγραμματισμός