Σήμερα ο καφές είναι το πιο δημοφιλές ρόφημα στον κόσμο

Το   

ΚΕΚ   

Πιτσίλκας   

Μιχάλης   

φέρνει   

στη   

Λάρισα   

ένα   

από   

τα   

πιο   

δημοφιλή

σεμινάρια Πανελλαδικά.

Το  

σεμινάριο  

Barista  

θα  

σας  

μυήσει  

στον  

υπέροχο  

κόσμο  

του  

καφέ!  

Γνωρίστε

από   

κοντά   

το   

λόγο   

που   

κάνει   

τον   

καφέ   

τόσο   

ιδιαίτερο,   

διαφορετικό   

και

ελκυστικό.

Σκοπός    

του    

σεμιναρίου    

είναι    

οι    

συμμετέχοντες    

να    

αποκομίσουν    

τόσο

θεωρητικές  

γνώσεις  

όσο  

και  

πρακτική  

τεχνογνωσία  

για  

την  

παρασκευή  

των

σωστών ροφημάτων καφέ και των αναγκών στην σύγχρονη καφετέρια.

 

Εισηγητής  

του  

Σεμιναρίου  

είναι  

ο  

πιστοποιημένος  

από  

το  

speciality  

coffee

association  

of  

Europe  

με  

το  

Level  

2.  

barista,  

Ουζούνης  

Νικόλαος,  

με  

συμμετοχή

και   

διακρίσεις   

σε   

πολλούς   

πανελλήνιους   

διαγωνισμούς   

barista,   

latte   

art,

coffee   

and   

good   

spirit,   

cup   

tasting.   

Είναι   

επίσης   

Πιστοποιημένος   

barista

instructor από τον ACTA.

Κάτοχος   

του   

international   

higher   

certificated   

in   

wines   

and   

spirit   

από   

την

W.S.E.Τ.

Μπουφετζής – Barista

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σήμερα ο καφές είναι το πιο δημοφιλές ρόφημα στον κόσμο

Το   

ΚΕΚ   

Πιτσίλκας   

Μιχάλης   

φέρνει   

στη   

Λάρισα   

ένα   

από   

τα   

πιο

δημοφιλή σεμινάρια Πανελλαδικά.

Το  

σεμινάριο  

Barista  

θα  

σας  

μυήσει  

στον  

υπέροχο  

κόσμο  

του  

καφέ!

Γνωρίστε  

από  

κοντά  

το  

λόγο  

που  

κάνει  

τον  

καφέ  

τόσο  

ιδιαίτερο,

διαφορετικό και ελκυστικό.

Σκοπός   

του   

σεμιναρίου   

είναι   

οι   

συμμετέχοντες   

να   

αποκομίσουν

τόσο   

θεωρητικές   

γνώσεις   

όσο   

και   

πρακτική   

τεχνογνωσία   

για   

την

παρασκευή  

των  

σωστών  

ροφημάτων  

καφέ  

και  

των  

αναγκών  

στην

σύγχρονη καφετέρια.

Εισηγητής  

του  

Σεμιναρίου  

είναι  

ο  

πιστοποιημένος  

από  

το  

speciality

coffee   

association   

of   

Europe   

με   

το   

Level   

2.   

barista,   

Ουζούνης

Νικόλαος,  

με  

συμμετοχή  

και  

διακρίσεις  

σε  

πολλούς  

πανελλήνιους

διαγωνισμούς  

barista,  

latte  

art,  

coffee  

and  

good  

spirit,  

cup  

tasting.

Είναι επίσης Πιστοποιημένος barista instructor από τον ACTA.

Κάτοχος  

του  

international  

higher  

certificated  

in  

wines  

and  

spirit

από την W.S.E.Τ.

LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας