Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το   Μεταπτυχιακό   πρόγραμμα   στη   Διοίκηση   της   Υγείας   έχει   ως   σκοπό   να προετοιμάσει    την    επόμενη    γενιά    των    ανώτερων    στελεχών    και    ηγετών στον   τομέα   της   Υγείας   για   μια   εποικοδομητική   σταδιοδρομία   μιας   και   οι     Μονάδες   Υγείας   είναι   απαραίτητο   να   έχουν   στρατηγικό   σχεδιασμό,   για   να καταστούν   ικανές   να   αντιμετωπίσουν   τις   επερχόμενες   αλλαγές   στο   χώρο των    δραστηριοτήτων    τους.    Η    εξασφάλιση    της    βιωσιμότητας    και    της ανάπτυξής   τους   επιτυγχάνεται   με   τη   βαθιά   γνώση   και   τη   συνδυασμένη εφαρμογή   της   επιστήμης   του   Μάνατζμεντ   με   τις   επιστήμες   της   Υγείας.   Ο κλάδος     της     Υγείας     είναι     στενά     συνδεδεμένος     με     το     σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο   περιβάλλον   της   πολυπλοκότητας   και   των   αλλαγών. Η    ραγδαία    ανάπτυξη    της    τεχνολογίας,    τα    νέα    φαρμακευτικά    και    άλλα προϊόντα,   η   έντονη   επιρροή   των   ΜΜΕ   και   η   διαπίστωση   της   ανάγκης   για αναδιοργάνωση,   ασκούν   καθοριστική   επίδραση   στις   Υπηρεσίες   Υγείας   και τα στελέχη τους. Για     την     απόκτηση     γνώσεων     και     νέων     εμπειριών,     την     ανάπτυξη προσωπικών    και    επαγγελματικών    ικανοτήτων    και    την    διαμόρφωση    ή μετατροπή   συγκεκριμένων   συμπεριφορών,   απαιτείται   η   συμμετοχή   των στελεχών   της   Υγείας   (ιατρών   –   νοσηλευτών   –   στελεχών   εταιρειών   του χώρου   της   Υγείας,   κ.λπ.),   σε   κατάλληλα   προγράμματα   εκπαίδευσης.   Ένα τέτοιο   πρόγραμμα,   που   συνδυάζει   τη   Διοίκηση   με   την   επιστήμη   και   την πρακτική   της   Υγείας,   είναι   το   μεταπτυχιακό   στη   Διοίκηση   Υπηρεσιών   και Μονάδων Υγείας. Οι    εκπαιδευόμενοι    θα    έχουν    την    ευκαιρία    να    αναπτύξουν    τεχνικές δεξιότητες    σε    θέματα    Υγείας    υπό    την    καθοδήγηση    ειδικών    στο    χώρο καθώς   και   να   μοιραστούν   την   εμπειρία   και   γνώση   που   ήδη   κατέχουν   σε θέματα διοίκησης υγείας. Η   δομή   του   προγράμματος   έχει   σχεδιαστεί   έτσι   ώστε   οι   υποψήφιοι   να έχουν   την   ευκαιρία   να   διευρύνουν   τη   γνώση   τους   τόσο   στη   θεωρία   όσο και   στη   πράξη   σε   βασικά   θέματα   του   Health   Management   με   σκοπό      την αποτελεσματική   αντιμετώπιση   των   νέων   προκλήσεων   μέσα   στο   δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον της βιομηχανίας στο χώρο της Υγείας.
on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Σας ενδιαφέρει…

Διοίκηση Υπηρεσιών &

Μονάδων Υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το   Μεταπτυχιακό   πρόγραμμα   στη   Διοίκηση   της   Υγείας   έχει   ως   σκοπό να    προετοιμάσει    την    επόμενη    γενιά    των    ανώτερων    στελεχών    και ηγετών   στον   τομέα   της   Υγείας   για   μια   εποικοδομητική   σταδιοδρομία μιας   και   οι      Μονάδες   Υγείας   είναι   απαραίτητο   να   έχουν   στρατηγικό σχεδιασμό,     για     να     καταστούν     ικανές     να     αντιμετωπίσουν     τις επερχόμενες     αλλαγές     στο     χώρο     των     δραστηριοτήτων     τους.     Η εξασφάλιση       της       βιωσιμότητας       και       της       ανάπτυξής       τους επιτυγχάνεται   με   τη   βαθιά   γνώση   και   τη   συνδυασμένη   εφαρμογή   της επιστήμης   του   Μάνατζμεντ   με   τις   επιστήμες   της   Υγείας.   Ο   κλάδος της       Υγείας       είναι       στενά       συνδεδεμένος       με       το       σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο     περιβάλλον     της     πολυπλοκότητας     και     των αλλαγών.      Η      ραγδαία      ανάπτυξη      της      τεχνολογίας,      τα      νέα φαρμακευτικά   και   άλλα   προϊόντα,   η   έντονη   επιρροή   των   ΜΜΕ   και   η διαπίστωση   της   ανάγκης   για   αναδιοργάνωση,   ασκούν   καθοριστική επίδραση στις Υπηρεσίες Υγείας και τα στελέχη τους. Για    την    απόκτηση    γνώσεων    και    νέων    εμπειριών,    την    ανάπτυξη προσωπικών   και   επαγγελματικών   ικανοτήτων   και   την   διαμόρφωση   ή μετατροπή   συγκεκριμένων   συμπεριφορών,   απαιτείται   η   συμμετοχή των   στελεχών   της   Υγείας   (ιατρών–νοσηλευτών–στελεχών   εταιρειών του      χώρου      της      Υγείας,      κ.λπ.),      σε      κατάλληλα      προγράμματα εκπαίδευσης.   Ένα   τέτοιο   πρόγραμμα,   που   συνδυάζει   τη   Διοίκηση   με την   επιστήμη   και   την   πρακτική   της   Υγείας,   είναι   το   μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας. Οι   εκπαιδευόμενοι   θα   έχουν   την   ευκαιρία   να   αναπτύξουν   τεχνικές δεξιότητες   σε   θέματα   Υγείας   υπό   την   καθοδήγηση   ειδικών   στο   χώρο καθώς   και   να   μοιραστούν   την   εμπειρία   και   γνώση   που   ήδη   κατέχουν σε θέματα διοίκησης υγείας. Η   δομή   του   προγράμματος   έχει   σχεδιαστεί   έτσι   ώστε   οι   υποψήφιοι να    έχουν    την    ευκαιρία    να    διευρύνουν    τη    γνώση    τους    τόσο    στη θεωρία     όσο     και     στη     πράξη     σε     βασικά     θέματα     του     Health Management   με   σκοπό      την   αποτελεσματική   αντιμετώπιση   των   νέων προκλήσεων    μέσα    στο    δυναμικό    και    πολύπλοκο    περιβάλλον    της βιομηχανίας στο χώρο της Υγείας.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr

Διοίκηση Υπηρεσιών &

Μονάδων Υγείας