Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Η   σημασία   της   αποτελεσματικής   οργάνωσης   και   διοίκησης   σχολικών   μονάδων αλλά    και    των    εκπαιδευτικών    συστημάτων    έχει    πολλαπλασιαστεί    κατά    τα τελευταία    25-30    χρόνια.    Σε    μια    εποχή    όπου    οι    κοινωνικές,    πολιτικές    και οικονομικές     αλλαγές     είναι     συνεχείς          και     ραγδαίες     και     ταυτόχρονα     οι απαιτήσεις    για    παροχή    ποιοτικής    εκπαίδευσης    μεγαλύτερες    από    ποτέ,    η ανάγκη   για   προετοιμασία   κατάλληλων   διοικητικών   στελεχών   έχει   φτάσει   στο υψηλότερο    της    σημείο.    Η    αναγνώριση    της    σημασίας    της    αποτελεσματικής σχολικής     ηγεσίας     είναι     πλέον     καθολική     από     ερευνητές,     ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς     και     γονείς.     Πρόσφατα     ερευνητικά     αποτελέσματα     στο εξωτερικό   καταδεικνύουν   πως   η   ηγεσία   σχολικής   μονάδας   είναι   ο   δεύτερος σχολικός παράγοντας σε θετική επίδραση στα αποτελέσματα μαθητών. Ο   σχολικός   ηγέτης   του   σήμερα   δεν   μπορεί   να   αντεπεξέλθει   με   επιτυχία   στο δύσκολο    έργο    του    χωρίς    την    κατάλληλη    προετοιμασία.    Χρήσιμη    μεν    η επαγγελματική        εμπειρία        αλλά        εξίσου        χρήσιμη        είναι        και        η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το     εξ’αποστάσεως     μεταπτυχιακό     πρόγραμμα     στην     Διοίκηση     Σχολικών Μονάδων   έχει   ως   στόχο   να   βοηθήσει   τους   τωρινούς   αλλά   και   μελλοντικούς σχολικούς    ηγέτες    στην    προσπάθεια    τους    για    αποτελεσματική    διοίκηση σχολείου.   Το   πρόγραμμα   είναι   σχεδιασμένο   ώστε   να   εξοπλίσει   τους   φοιτητές με   ένα   ευρύ   φάσμα   γνώσεων   και   δεξιοτήτων   όσον   αφορά   τη   θεωρία   και   την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout on all devices
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Η   σημασία   της   αποτελεσματικής   οργάνωσης   και   διοίκησης   σχολικών μονάδων       αλλά       και       των       εκπαιδευτικών       συστημάτων       έχει πολλαπλασιαστεί   κατά   τα   τελευταία   25-30   χρόνια.   Σε   μια   εποχή   όπου οι   κοινωνικές,   πολιτικές   και   οικονομικές   αλλαγές   είναι   συνεχείς      και ραγδαίες     και     ταυτόχρονα     οι     απαιτήσεις     για     παροχή     ποιοτικής εκπαίδευσης    μεγαλύτερες    από    ποτέ,    η    ανάγκη    για    προετοιμασία κατάλληλων   διοικητικών   στελεχών   έχει   φτάσει   στο   υψηλότερο   της σημείο.   Η   αναγνώριση   της   σημασίας   της   αποτελεσματικής   σχολικής ηγεσίας     είναι     πλέον     καθολική     από     ερευνητές,     ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς   και   γονείς.   Πρόσφατα   ερευνητικά   αποτελέσματα   στο εξωτερικό    καταδεικνύουν    πως    η    ηγεσία    σχολικής    μονάδας    είναι    ο δεύτερος       σχολικός       παράγοντας       σε       θετική       επίδραση       στα αποτελέσματα μαθητών. Ο    σχολικός    ηγέτης    του    σήμερα    δεν    μπορεί    να    αντεπεξέλθει    με επιτυχία   στο   δύσκολο   έργο   του   χωρίς   την   κατάλληλη   προετοιμασία. Χρήσιμη   μεν   η   επαγγελματική   εμπειρία   αλλά   εξίσου   χρήσιμη   είναι   και η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το   εξ’αποστάσεως   μεταπτυχιακό   πρόγραμμα   στην   Διοίκηση   Σχολικών Μονάδων    έχει    ως    στόχο    να    βοηθήσει    τους    τωρινούς    αλλά    και μελλοντικούς      σχολικούς      ηγέτες      στην      προσπάθεια      τους      για αποτελεσματική   διοίκηση   σχολείου.   Το   πρόγραμμα   είναι   σχεδιασμένο ώστε   να   εξοπλίσει   τους   φοιτητές   με   ένα   ευρύ   φάσμα   γνώσεων   και δεξιοτήτων      όσον      αφορά      τη      θεωρία      και      την      πρακτική      της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr