Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το      Μεταπτυχιακό      Πρόγραμμα      στις      Τεχνολογίες      Πληροφορικής      στην Εκπαίδευση     για     την     Αειφόρο     Ανάπτυξη     απευθύνεται     σε     αποφοίτους αναγνωρισμένων   ανώτατων   ακαδημαϊκών   ιδρυμάτων   από   την   Κύπρο   και   το εξωτερικό,     που     προέρχονται     από     το     χώρο     των     επιστημών     ευρύτερα (περιβαλλοντικές,    φυσικές,    ανθρωπιστικές,    κοινωνικές    επιστήμες,    από    το χώρο   των   τεχνολογιών   και   της   παιδαγωγικής)   και   επιθυμούν   να   αναπτύξουν τις    γνώσεις,    τις    ικανότητές    τους    και    την    επάρκειά    τους    στα    θέματα    του περιβάλλοντος   και   της   αειφόρου   ανάπτυξης   στην   τυπική,   μη-τυπική   και   άτυπη εκπαίδευση     μέσω     των     ΤΠΕ.     Επιπλέον,     το     πρόγραμμα     απευθύνεται     σε επαγγελματίες   του   δημόσιου   και   ιδιωτικού   τομέα,   όπως   επίσης   και   ευρύτερα σε   άτομα   από   ΜΚΟ   και   άλλους   οργανισμούς   στην   Κύπρο   και   το   εξωτερικό   που ασχολούνται     με     θέματα     περιβαλλοντικού,     οικονομικού,     κοινωνικού     και πολιτισμικού χαρακτήρα.

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το   Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   στις   Τεχνολογίες   Πληροφορικής   στην Εκπαίδευση   για   την   Αειφόρο   Ανάπτυξη   απευθύνεται   σε   αποφοίτους αναγνωρισμένων   ανώτατων   ακαδημαϊκών   ιδρυμάτων   από   την   Κύπρο και    το    εξωτερικό,    που    προέρχονται    από    το    χώρο    των    επιστημών ευρύτερα     (περιβαλλοντικές,     φυσικές,     ανθρωπιστικές,     κοινωνικές επιστήμες,   από   το   χώρο   των   τεχνολογιών   και   της   παιδαγωγικής)   και επιθυμούν   να   αναπτύξουν   τις   γνώσεις,   τις   ικανότητές   τους   και   την επάρκειά    τους    στα    θέματα    του    περιβάλλοντος    και    της    αειφόρου ανάπτυξης   στην   τυπική,   μη-τυπική   και   άτυπη   εκπαίδευση   μέσω   των ΤΠΕ.    Επιπλέον,    το    πρόγραμμα    απευθύνεται    σε    επαγγελματίες    του δημόσιου   και   ιδιωτικού   τομέα,   όπως   επίσης   και   ευρύτερα   σε   άτομα από   ΜΚΟ   και   άλλους   οργανισμούς   στην   Κύπρο   και   το   εξωτερικό   που ασχολούνται    με    θέματα    περιβαλλοντικού,    οικονομικού,    κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη