LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
on all devices
Η    Αντικείμενο    της    δράσης    αποτελεί    η    παροχή    Προγραμμάτων    Κατάρτισης    στην Τεχνολογία   Πληροφοριών   και   Επικοινωνίας   (ΤΠΕ)   και   στην   Κοινωνική   Οικονομία   και Επιχειρηματικότητα   και   η   πιστοποίηση   των   γνώσεων   και   δεξιοτήτων   ΤΠΕ   που   θα αποκτηθούν,    στους    ωφελούμενους    συμμετέχοντες    στο    Πρόγραμμα    Κοινωφελούς Χαρακτήρα    στους    Δήμους    της    χώρας    οι    οποίοι    έχουν    τοποθετηθεί    σε    θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. Ειδικότερα,   στο   πλαίσιο   της   δράσης   θα   υλοποιηθεί   μία   δέσμη   παρεμβάσεων   η οποία θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Σκοπός   της   δράσης   είναι   η   ενδυνάμωση   και   αναβάθμιση   των   προσόντων   και   των δεξιοτήτων    των    συμμετεχόντων    μέσω    συνδυασμένων    δράσεων    κατάρτισης    και πιστοποίησης,    και    η    διευκόλυνση    της    ένταξης    /    επανένταξής    τους    στην    αγορά εργασίας. Η    δέσμη    των    προαναφερόμενων    παρεμβάσεων    θα    υλοποιηθεί    από    παρόχους κατάρτισης    που    θα    εκδηλώσουν    ενδιαφέρον    και    θα    εγγραφούν    στο    «Μητρώο Παρόχων»    της    παρούσας.    Για    την    πιστοποίηση    των    γνώσεων    και    δεξιοτήτων πληροφορικής   που   θα   αποκτηθούν   μέσω   της   κατάρτισης   οι   πάροχοι   θα   συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Οι   ωφελούμενοι   της   Δράσης,   εφόσον   επιλέξουν   να   παρακολουθήσουν   το   πρόγραμμα κατάρτισης   σύμφωνα   με   τη   διαδικασία   που   περιγράφεται   στην   υπ΄   αριθμ.   1/2017 Δημόσια   Πρόσκληση   του   ΟΑΕΔ,   δικαιούνται   προσωπική   «Επιταγή   κατάρτισης».   Μέσω της    «Επιταγής    κατάρτισης»,    ο    ωφελούμενος    θα    έχει    τη    δυνατότητα    να    λάβει υπηρεσίες    συνεχιζόμενης    επαγγελματικής    κατάρτισης,    οι    οποίες    θα    οδηγούν    σε πιστοποίηση   των   γνώσεων   και   δεξιοτήτων   πληροφορικής   που   θα   αποκτηθούν   στο πλαίσιο   της   κατάρτισης.   Ο   ωφελούμενος   θα   λαμβάνει   τις   υπηρεσίες   κατάρτισης   μία ημέρα   την   εβδομάδα,   ενώ   τις   υπόλοιπες   ημέρες   θα   εργάζεται   στη   θέση   απασχόλησης στην   οποία   έχει   επιτύχει   και   τοποθετηθεί,   καθώς   η   δράση   της   κατάρτισης   αποτελεί μέρος     της     ευρύτερης     δράσης     απασχόλησης     στο     πλαίσιο     των     προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η   δράση   της   κατάρτισης   θα   πραγματοποιηθεί   στις   Περιφερειακές   Ενότητες   Δήμων της   χώρας   που   υλοποιείται   η   Νο   1/2017   Δημόσια   Πρόσκληση   του   ΟΑΕΔ   και   θα   πρέπει να   έχει   ολοκληρωθεί   μέσα   στο   8μηνο   απασχόλησης   του   ωφελούμενου.   Σε   εξαιρετικές περιπτώσεις    το    χρονικό    διάστημα    απασχόλησης    δύναται    να    παραταθεί    χωρίς    να υπερβαίνει   το   ανώτατο   όριο   των   200   ημερομισθίων   προκειμένου   να   ολοκληρωθεί   η κατάρτιση,   κατόπιν   εξέτασης   του   σχετικού   αιτήματος   του   Επιβλέποντα   Φορέα   και   της σύμφωνης   γνώμης   του   δικαιούχου.   Στις   περιπτώσεις   αυτές   απαιτείται   η   σύμφωνη γνώμη   του   ωφελούμενου   και   η   δέσμευση   του   για   την   ολοκλήρωση   της   κατάρτισης   και συμμετοχής   του   στις   εξετάσεις   πιστοποίησης,   η   οποία   δηλώνεται   εγγράφως,   και   δεν καταβάλλεται ουδέ μία άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους Ωφελούμενους.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Οφελουμένων

Κοινωφελούς Εργασίας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σας ενδιαφέρει…
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
on all devices
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ο    Η    Αντικείμενο    της    δράσης    αποτελεί    η    παροχή    Προγραμμάτων Κατάρτισης   στην   Τεχνολογία   Πληροφοριών   και   Επικοινωνίας   (ΤΠΕ)   και στην   Κοινωνική   Οικονομία   και   Επιχειρηματικότητα   και   η   πιστοποίηση των     γνώσεων     και     δεξιοτήτων     ΤΠΕ     που     θα     αποκτηθούν,     στους ωφελούμενους       συμμετέχοντες       στο       Πρόγραμμα       Κοινωφελούς Χαρακτήρα   στους   Δήμους   της   χώρας   οι   οποίοι   έχουν   τοποθετηθεί   σε θέσεις    απασχόλησης    και    έχουν    επιλέξει    να    παρακολουθήσουν    τα προγράμματα κατάρτισης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Σκοπός     της     δράσης     είναι     η     ενδυνάμωση     και     αναβάθμιση     των προσόντων      και      των      δεξιοτήτων      των      συμμετεχόντων      μέσω συνδυασμένων     δράσεων     κατάρτισης     και     πιστοποίησης,     και     η διευκόλυνση της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η    δέσμη    των    προαναφερόμενων    παρεμβάσεων    θα    υλοποιηθεί    από παρόχους     κατάρτισης     που     θα     εκδηλώσουν     ενδιαφέρον     και     θα εγγραφούν     στο     «Μητρώο     Παρόχων»     της     παρούσας.     Για     την πιστοποίηση    των    γνώσεων    και    δεξιοτήτων    πληροφορικής    που    θα αποκτηθούν    μέσω    της    κατάρτισης    οι    πάροχοι    θα    συμβληθούν    με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Οι   ωφελούμενοι   της   Δράσης,   εφόσον   επιλέξουν   να   παρακολουθήσουν το      πρόγραμμα      κατάρτισης      σύμφωνα      με      τη      διαδικασία      που περιγράφεται   στην   υπ΄   αριθμ.   1/2017   Δημόσια   Πρόσκληση   του   ΟΑΕΔ, δικαιούνται   προσωπική   «Επιταγή   κατάρτισης».   Μέσω   της   «Επιταγής κατάρτισης»,     ο     ωφελούμενος     θα     έχει     τη     δυνατότητα     να     λάβει υπηρεσίες   συνεχιζόμενης   επαγγελματικής   κατάρτισης,   οι   οποίες   θα οδηγούν   σε   πιστοποίηση   των   γνώσεων   και   δεξιοτήτων   πληροφορικής που   θα   αποκτηθούν   στο   πλαίσιο   της   κατάρτισης.   Ο   ωφελούμενος   θα λαμβάνει   τις   υπηρεσίες   κατάρτισης   μία   ημέρα   την   εβδομάδα,   ενώ   τις υπόλοιπες   ημέρες   θα   εργάζεται   στη   θέση   απασχόλησης   στην   οποία έχει     επιτύχει     και     τοποθετηθεί,     καθώς     η     δράση     της     κατάρτισης αποτελεί   μέρος   της   ευρύτερης   δράσης   απασχόλησης   στο   πλαίσιο   των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η    δράση    της    κατάρτισης    θα    πραγματοποιηθεί    στις    Περιφερειακές Ενότητες   Δήμων   της   χώρας   που   υλοποιείται   η   Νο   1/2017   Δημόσια Πρόσκληση   του   ΟΑΕΔ   και   θα   πρέπει   να   έχει   ολοκληρωθεί   μέσα   στο 8μηνο   απασχόλησης   του   ωφελούμενου.   Σε   εξαιρετικές   περιπτώσεις   το χρονικό    διάστημα    απασχόλησης    δύναται    να    παραταθεί    χωρίς    να υπερβαίνει   το   ανώτατο   όριο   των   200   ημερομισθίων   προκειμένου   να ολοκληρωθεί   η   κατάρτιση,   κατόπιν   εξέτασης   του   σχετικού   αιτήματος του   Επιβλέποντα   Φορέα   και   της   σύμφωνης   γνώμης   του   δικαιούχου. Στις      περιπτώσεις      αυτές      απαιτείται      η      σύμφωνη      γνώμη      του ωφελούμενου     και     η     δέσμευση     του     για     την     ολοκλήρωση     της κατάρτισης   και   συμμετοχής   του   στις   εξετάσεις   πιστοποίησης,   η   οποία δηλώνεται   εγγράφως,   και   δεν   καταβάλλεται   ουδέ   μία   άλλη   παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους Ωφελούμενους.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Οφελουμένων

Κοινωφελούς Εργασίας

Σας ενδιαφέρει… LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας