Ξένες Γλώσσες
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
on all devices
Πλεονεκτήματα του BULATS 1. To Bulats αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ εως και το επίπεδο Proficiency (Γ2) 2. Διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Cambridge ESOL 3. Η εξέταση ειναι σύντομη (έως 90 λεπτά) 4. Τα αποτελέσματα της εξέτασης εκδίδονται ΑΜΕΣΑ (με την λήξη της εξεταστικής) 5. Η δομή της εξέτασης είναι καθαρά επικοινωνιακή 6. Δεν ειναι υποχρεωτική η εξέταση στα προφορικά (Speaking) και την έκθεση (Writing) 7. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 8. Ο κάθε μαθητής ανάλογα το ποσοστό επιτυχίας αποκτά και το αντίστοιχο επίπεδο (B2,C1,C2).
Τι είναι το BULATS; Το   BULATS   είναι   ένα   μοναδικό,   ιδιαίτερα   εξελιγμένο   σύστημα   αξιολόγησης   της γλωσσομάθειας    στην    αγγλική    και    άλλες    ευρωπαϊκές    γλώσσες.    Οι    εξετάσεις διενεργούνται     από     το     Πανεπιστήμιο     του     Cambridge     ESOL     Examinations     κορυφαίο     παγκοσμίως     οργανισμό     στις     εξετάσεις     αξιολόγησης     της     αγγλικής γλώσσας.       Αυτή   η   ευέλικτη,   ακριβής   και   ταχεία   αξιολόγηση   των   γλωσσικών   δεξιοτήτων   είναι ιδανική     στα     πλαίσια     προσλήψεων,     προαγωγών,     εισαγωγής     στην     ανώτερη εκπαίδευση   ή   ως   διαγνωστική   εξέταση.   Το   BULATS   αναγνωρίζεται   ανά   τον   κόσμο ως   μέτρο   σύγκρισης   για   την   αξιολόγηση   της   γλωσσομάθειας   και   χρησιμοποιείται εξίσου από κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.     Το     BULATS     test     χρησιμοποιείται     από     τους     μεγαλύτερους     εμπορικούς     και επαγγελματικούς    οργανισμούς    παγκοσμίως.    Το    BULATS    έχει    σχεδιαστεί    για    να καλύπτει     τις     αυξανόμενες     ανάγκες     των     επιχειρήσεων     για     επικοινωνιακές ικανότητες των υπαλλήλων τους. Στην   Ελλάδα   το   BULATS   αναγνωρίζεται   από   τον   ΑΣΕΠ   στα   επίπεδα   Β1,   Β2,   C1   και C2   δηλαδή   στη   μέτρια   γνώση   (B1),   στη   καλή   γνώση   (Lower),   στην   πολύ   καλή   γνώση (Advanced) και στην άριστη γνώση (Proficiency). Παγκόσμια αναγνώριση Το   BULATS   test   χρησιμοποιείται   παγκοσμίως   από   τους   μεγαλύτερους   εμπορικούς και   επαγγελματικούς   οργανισμούς.   Στην   Ελλάδα   το   BULATS   αναγνωρίζεται   από   το Ανεξάρτητο   Συμβούλιο   Επιλογής   Προσωπικού   (ΑΣΕΠ)   στα   επίπεδα   Β1,   Β2,   C1   και C2. Το    BULATS    έχει    σχεδιαστεί    για    να    καλύπτει    τις    αυξανόμενες    ανάγκες    των επιχειρήσεων   για   επικοινωνιακές   ικανότητες   των   υπαλλήλων   τους.   Δείτε   ποιοί χρησιμοποιούν BULATS σε όλο τον κόσμο BULATS Global Recognition. Tο   τεστ   BULATS      προσδιορίζει   με   ακρίβεια   το   επίπεδο   γλωσσομάθειας   και   παρέχει άμεσα   τα   αποτελέσματα   της   εξέτασης   με   πλήρη   αντιστοίχηση   από   το   επίπεδο   του αρχαρίου    χρήστη    Α1    έως    και    το    άριστο    επίπεδο    του    ανεξάρτητου    χρήστη    C2 (proficiency) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR). Επίπεδα πιστοποίησης Το   BULATS   βασίζεται   σε   ένα   σύστημα   αυτοπροσαρμοζόμενης   αξιολόγησης,   που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του κάθε υποψηφίου, Οι      ερωτήσεις      προβάλλονται      από      τον υπολογιστή     μέσω     αλλεπάλληλων     οθονών κατα   την   διάρκεια   της   εξέτασης      το   λογισμικό επιλέγει   τις   ερωτήσεις   που   αντιστοιχούν   στο πραγματικό        επίπεδο        του        υποψηφίου αναλύοντας   άμεσα   και   συνεχώς   την   επίδοσή του. Με    τον    τρόπο    αυτό    το    τεστ    BULATS    προσδιορίζει    με    ακρίβεια    το    επίπεδο γλωσσομάθειας    και    παρέχει    άμεσα    τα    αποτελέσματα    της    εξέτασης    με    πλήρη αντιστοίχηση   από   το   επίπεδο   του   αρχαρίου   χρήστη   Α1   εώς   και   το   άριστο   επίπεδο του   ανεξάρτητου   χρήστη   C2   (proficiency)   του   Κοινό   Ευρωπαϊκό   Πλαίσιο   Αναφοράς (CEFR).
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σας ενδιαφέρει…
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τι είναι το BULATS; Το     BULATS     είναι     ένα     μοναδικό,     ιδιαίτερα     εξελιγμένο     σύστημα αξιολόγησης   της   γλωσσομάθειας   στην   αγγλική   και   άλλες   ευρωπαϊκές γλώσσες.     Οι     εξετάσεις     διενεργούνται     από     το     Πανεπιστήμιο     του Cambridge    ESOL    Examinations    –    κορυφαίο    παγκοσμίως    οργανισμό στις εξετάσεις αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας.       Αυτή    η    ευέλικτη,    ακριβής    και    ταχεία    αξιολόγηση    των    γλωσσικών δεξιοτήτων    είναι    ιδανική    στα    πλαίσια    προσλήψεων,    προαγωγών, εισαγωγής   στην   ανώτερη   εκπαίδευση   ή   ως   διαγνωστική   εξέταση.   Το BULATS   αναγνωρίζεται   ανά   τον   κόσμο   ως   μέτρο   σύγκρισης   για   την αξιολόγηση     της     γλωσσομάθειας     και     χρησιμοποιείται     εξίσου     από κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.     Το   BULATS   test   χρησιμοποιείται   από   τους   μεγαλύτερους   εμπορικούς και     επαγγελματικούς     οργανισμούς     παγκοσμίως.     Το     BULATS     έχει σχεδιαστεί   για   να   καλύπτει   τις   αυξανόμενες   ανάγκες   των   επιχειρήσεων για επικοινωνιακές ικανότητες των υπαλλήλων τους. Στην   Ελλάδα   το   BULATS   αναγνωρίζεται   από   τον   ΑΣΕΠ   στα   επίπεδα   Β1, Β2,   C1   και   C2   δηλαδή   στη   μέτρια   γνώση   (B1),   στη   καλή   γνώση   (Lower), στην     πολύ     καλή     γνώση     (Advanced)     και     στην     άριστη     γνώση (Proficiency). Παγκόσμια αναγνώριση Το   BULATS   test   χρησιμοποιείται   παγκοσμίως   από   τους   μεγαλύτερους εμπορικούς     και     επαγγελματικούς     οργανισμούς.     Στην     Ελλάδα     το BULATS     αναγνωρίζεται     από     το     Ανεξάρτητο     Συμβούλιο     Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2. Το   BULATS   έχει   σχεδιαστεί   για   να   καλύπτει   τις   αυξανόμενες   ανάγκες των    επιχειρήσεων    για    επικοινωνιακές    ικανότητες    των    υπαλλήλων τους.   Δείτε   ποιοί   χρησιμοποιούν   BULATS   σε   όλο   τον   κόσμο   BULATS Global Recognition. Tο   τεστ   BULATS      προσδιορίζει   με   ακρίβεια   το   επίπεδο   γλωσσομάθειας και     παρέχει     άμεσα     τα     αποτελέσματα     της     εξέτασης     με     πλήρη αντιστοίχηση   από   το   επίπεδο   του   αρχαρίου   χρήστη   Α1   έως   και   το άριστο   επίπεδο   του   ανεξάρτητου   χρήστη   C2   (proficiency)   του   Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR). Επίπεδα πιστοποίησης Το     BULATS     βασίζεται     σε     ένα     σύστημα     αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης,   που   μπορεί   να   προσαρμοστεί   στις   γλωσσικές   δεξιότητες του κάθε υποψηφίου, Οι   ερωτήσεις   προβάλλονται   από   τον   υπολογιστή   μέσω   αλλεπάλληλων οθονών   κατα   την   διάρκεια   της   εξέτασης      το   λογισμικό   επιλέγει   τις ερωτήσεις   που   αντιστοιχούν   στο   πραγματικό   επίπεδο   του   υποψηφίου αναλύοντας άμεσα και συνεχώς την επίδοσή του. Με    τον    τρόπο    αυτό    το    τεστ    BULATS    προσδιορίζει    με    ακρίβεια    το επίπεδο    γλωσσομάθειας    και    παρέχει    άμεσα    τα    αποτελέσματα    της εξέτασης    με    πλήρη    αντιστοίχηση    από    το    επίπεδο    του    αρχαρίου χρήστη   Α1   εώς   και   το   άριστο   επίπεδο   του   ανεξάρτητου   χρήστη   C2 (proficiency) του Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR).
Πλεονεκτήματα του BULATS 1. To Bulats αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ εως και το επίπεδο Proficiency (Γ2) 2. Διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Cambridge ESOL 3. Η εξέταση ειναι σύντομη (έως 90 λεπτά) 4. Τα αποτελέσματα της εξέτασης εκδίδονται ΑΜΕΣΑ (με την λήξη της εξεταστικής) 5. Η δομή της εξέτασης είναι καθαρά επικοινωνιακή 6. Δεν ειναι υποχρεωτική η εξέταση στα προφορικά (Speaking) και την έκθεση (Writing) 7. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 8. Ο κάθε μαθητής ανάλογα το ποσοστό επιτυχίας αποκτά και το αντίστοιχο επίπεδο (B2,C1,C2).
Ξένες Γλώσσες LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας