LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
on all devices
Το ΤΙΕ έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία Το     ΤΙΕ     σχεδιάστηκε     ενσωματώνοντας     τα     νέα     δεδομένα     της     επιστήμης     της γλωσσολογίας,   όπως   αυτά   διατυπώθηκαν   στην   τελευταία   αναθεώρηση   του   Κοινού Ευρωπαϊκού    Πλαισίου    Αναφοράς    για    τις    γλώσσες    (CEFR).    Εκδίδεται    από    το Gatehouse     Awards,     awarding     body     του     Ηνωμένου     Βασιλείου     που     είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL.   Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ από τα επίπεδα Β1 έως C2 Αυτό   σημαίνει   ότι   ο   κάτοχος   του   μπορεί   να   διεκδικήσει   θέση   σε   διαγωνισμούς   του Δημοσίου   ή   θέση   προϊσταμένου   αν   είναι   διορισμένος   ή   να   ενισχύσει   την   θέση   του κατά την διαδικασία αξιολόγησης. Το   ΤΙΕ   εξετάζει   την   ικανότητα   του   υποψηφίου   να   παράγει   γραπτό   και   προφορικό λόγο     σε     διάφορες     περιστάσεις     επικοινωνίας.     Συνεπώς     η     εκπαίδευση     του υποψήφιου    εστιάζεται    στο    να    βελτιώσει    τις    ικανότητες    του    να    μιλάει    και    να γράφει και όχι να απομνημονεύει λέξεις και κανόνες γραμματικής. Επομένως   η   εκπαίδευση   για   την   απόκτηση   πιστοποιητικού   ΤΙΕ   σημαίνει   ότι   ακόμη και    σε    ταχύρρυθμα    τμήματα    η    ικανότητα    αυτή    βελτιώνεται    σημαντικά.    Σε τουριστικές   περιοχές   και   γενικά   στον   ιδιωτικό   τομέα   η   δυνατότητα   βελτίωσης   της ικανότητας     προφορικής     και     γραπτής     επικοινωνίας     αυξάνει     σημαντικά     τις δυνατότητες να βρει ο κάτοχος ΤΙΕ πιο εύκολα δουλειά. Ο    πολύτιμος    διδακτικός    χρόνος    αξιοποιείται    περισσότερο    για    να    αυξήσει    ο υποψήφιος   τις   ικανότητες   παράγωγης   γραπτού   και   προφορικού   λόγου   και   όχι   στη δομή    της    γλώσσας    μόνο,    με    αποτέλεσμα    τη    μείωση    των    απαιτούμενων    ωρών διδασκαλίας    σε    ταχύρυθμα    προγράμματα    όπως    στα    προγράμματα    ενηλίκων.      Επίσης   στα   μαθητικά   προγράμματα   σπουδών   ο   καθηγητής   επικεντρώνεται   κυρίως στην   ανάπτυξη   δεξιοτήτων   επικοινωνίας   με   τους   μαθητές   να   έχουν   κίνητρα   να συμμετέχουν   ενεργά.   Σε   αντίθεση   με   άλλα   πιστοποιητικά   που   έχουν   ακριβώς   την αντίθετη   προσέγγιση,   όταν   προσπαθείς   να   τα   αποκτήσεις   ξοδεύεις   προσπάθεια και   χρόνο   και   αποκτάς   γνώσεις   που   θα   τις   χρειαστείς   μία   μέρα   στη   ζωή   σου, κυρίως   την   μέρα   των   εξετάσεων.   Προσπαθώντας   να   αποκτήσεις   το   ΤΙΕ   μαθαίνεις να επικοινωνείς στα Αγγλικά, κάτι που θα το χρειαστείς για όλη σου τη ζωή.   Εξετάσεις γίνονται όταν ο υποψήφιος ή το τμήμα είναι έτοιμο και όχι όταν βολεύει τον φορέα πιστοποίησης Αυτό   σημαίνει   ότι   ο   καθηγητής   μπορεί   να   προσαρμόσει   το   χρόνο   εκπαίδευσης ανάλογα    την    ετοιμότητα    ή    μη    των    υποψηφίων.    Ένα    σημαντικό    μέρος    των θεματικών   αντικειμένων   στα   οποία   θα   εξεταστεί   ο   υποψήφιος   επιλέγονται   από τον ίδιο (prepared tasks ) Αυτό    σημαίνει    ότι    ο    υποψήφιος    έχει    εκπαιδευτικό    κίνητρο    διότι    μαθαίνει    να μιλάει   και   να   γράφει   και   για   θεματικά   αντικείμενα   που   τον   ενδιαφέρουν   και   όχι μόνο για ότι έχει επιλέξει ο συγγραφέας ενός coursebook. Τα   υπόλοιπα   θεματικά   αντικείμενα   στα   οποία   εξετάζεται   ο   υποψήφιος   αφορούν θέματα   γενικού   καθημερινού   ενδιαφέροντος.   Αυτό   σημαίνει   ότι   εκπαιδεύεται   να επικοινωνεί     στην     Αγγλική     γλώσσα     σε     θέματα     που     θα     αντιμετωπίζει     στην καθημερινή του ζωή.   Το ΤΙΕ είναι achievement test Αυτό   σημαίνει   ότι   αν   κάτι   συμβεί   και   ο   υποψήφιος   δεν   πετύχει   το   επίπεδο   που στοχεύει    δεν    αποτυγχάνει,    αλλά    παίρνει    ένα    πιστοποιητικό    ανάλογο    με    τις επιδόσεις του την ημέρα των εξετάσεων. B2-C2   band:   Εφόσον   ο   υποψήφιος   δεν   επιτύχει   ένα   από   τα   επίπεδα   της   μπάντας, θα   λάβει   πιστοποιητικό   εφόσον   η   απόδοσή   του   είναι   τουλάχιστον   επιπέδου   Β1. Εφόσον    το    επίπεδο    γλωσσομάθειάς    του    είναι    χαμηλότερο,    τότε    δεν    λαμβάνει πιστοποιητικό. A1-B1   band:   Ο   υποψήφιος   δεν   λαμβάνει   πιστοποιητικό   μόνο   εφόσον   η   απόδοσή του είναι χαμηλότερη από το επίπεδο A1.   Αναγνώριση ΑΣΕΠ “Η   Ολομέλεια   του   ΑΣΕΠ   στην   συνεδρίαση   της   30/18-12-2008   αποφάσισε   ότι   οι εξετάσεις     πιστοποίησης     Αγγλικής     γλώσσας     Test     of     Interactive     English     (ΤΙΕ) εμπίπτουν   στο   πεδίο   εφαρμογής      του   ισχύοντος   στο   δημόσιο   τομέα   Π.Δ.   146/2007 για   την   απόδειξη   της   άριστης,   πολύ   καλής,   καλής   και   μέτριας   γνώσης   της   Αγγλικής γλώσσας” (Αρ.Πρωτ.: 42069/4.2.2009).
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σας ενδιαφέρει…
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
Δείτε το σχετικό έγγραφο Ξένες Γλώσσες
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το ΤΙΕ έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία Το   ΤΙΕ   σχεδιάστηκε   ενσωματώνοντας   τα   νέα   δεδομένα   της   επιστήμης της     γλωσσολογίας,     όπως     αυτά     διατυπώθηκαν     στην     τελευταία αναθεώρηση    του    Κοινού    Ευρωπαϊκού    Πλαισίου    Αναφοράς    για    τις γλώσσες   (CEFR).   Εκδίδεται   από   το   Gatehouse   Awards,   awarding   body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL.   Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ από τα επίπεδα Β1 έως C2 Αυτό    σημαίνει    ότι    ο    κάτοχος    του    μπορεί    να    διεκδικήσει    θέση    σε διαγωνισμούς      του      Δημοσίου      ή      θέση      προϊσταμένου      αν      είναι διορισμένος    ή    να    ενισχύσει    την    θέση    του    κατά    την    διαδικασία αξιολόγησης. Το   ΤΙΕ   εξετάζει   την   ικανότητα   του   υποψηφίου   να   παράγει   γραπτό   και προφορικό   λόγο   σε   διάφορες   περιστάσεις   επικοινωνίας.   Συνεπώς   η εκπαίδευση     του     υποψήφιου     εστιάζεται     στο     να     βελτιώσει     τις ικανότητες    του    να    μιλάει    και    να    γράφει    και    όχι    να    απομνημονεύει λέξεις και κανόνες γραμματικής. Επομένως     η     εκπαίδευση     για     την     απόκτηση     πιστοποιητικού     ΤΙΕ σημαίνει   ότι   ακόμη   και   σε   ταχύρρυθμα   τμήματα   η   ικανότητα   αυτή βελτιώνεται    σημαντικά.    Σε    τουριστικές    περιοχές    και    γενικά    στον ιδιωτικό   τομέα   η   δυνατότητα   βελτίωσης   της   ικανότητας   προφορικής και   γραπτής   επικοινωνίας   αυξάνει   σημαντικά   τις   δυνατότητες   να   βρει ο κάτοχος ΤΙΕ πιο εύκολα δουλειά. Ο    πολύτιμος    διδακτικός    χρόνος    αξιοποιείται    περισσότερο    για    να αυξήσει     ο     υποψήφιος     τις     ικανότητες     παράγωγης     γραπτού     και προφορικού     λόγου     και     όχι     στη     δομή     της     γλώσσας     μόνο,     με αποτέλεσμα    τη    μείωση    των    απαιτούμενων    ωρών    διδασκαλίας    σε ταχύρυθμα   προγράμματα   όπως   στα   προγράμματα   ενηλίκων.      Επίσης στα    μαθητικά    προγράμματα    σπουδών    ο    καθηγητής    επικεντρώνεται κυρίως   στην   ανάπτυξη   δεξιοτήτων   επικοινωνίας   με   τους   μαθητές   να έχουν     κίνητρα     να     συμμετέχουν     ενεργά.     Σε     αντίθεση     με     άλλα πιστοποιητικά    που    έχουν    ακριβώς    την    αντίθετη    προσέγγιση,    όταν προσπαθείς    να    τα    αποκτήσεις    ξοδεύεις    προσπάθεια    και    χρόνο    και αποκτάς   γνώσεις   που   θα   τις   χρειαστείς   μία   μέρα   στη   ζωή   σου,   κυρίως την    μέρα    των    εξετάσεων.    Προσπαθώντας    να    αποκτήσεις    το    ΤΙΕ μαθαίνεις   να   επικοινωνείς   στα   Αγγλικά,   κάτι   που   θα   το   χρειαστείς   για όλη σου τη ζωή.   Εξετάσεις γίνονται όταν ο υποψήφιος ή το τμήμα είναι έτοιμο και όχι όταν βολεύει τον φορέα πιστοποίησης Αυτό    σημαίνει    ότι    ο    καθηγητής    μπορεί    να    προσαρμόσει    το    χρόνο εκπαίδευσης    ανάλογα    την    ετοιμότητα    ή    μη    των    υποψηφίων.    Ένα σημαντικό   μέρος   των   θεματικών   αντικειμένων   στα   οποία   θα   εξεταστεί ο υποψήφιος επιλέγονται από τον ίδιο (prepared tasks ) Αυτό    σημαίνει    ότι    ο    υποψήφιος    έχει    εκπαιδευτικό    κίνητρο    διότι μαθαίνει   να   μιλάει   και   να   γράφει   και   για   θεματικά   αντικείμενα   που   τον ενδιαφέρουν   και   όχι   μόνο   για   ότι   έχει   επιλέξει   ο   συγγραφέας   ενός coursebook. Τα   υπόλοιπα   θεματικά   αντικείμενα   στα   οποία   εξετάζεται   ο   υποψήφιος αφορούν   θέματα   γενικού   καθημερινού   ενδιαφέροντος.   Αυτό   σημαίνει ότι   εκπαιδεύεται   να   επικοινωνεί   στην   Αγγλική   γλώσσα   σε   θέματα   που θα αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή.   Το ΤΙΕ είναι achievement test Αυτό   σημαίνει   ότι   αν   κάτι   συμβεί   και   ο   υποψήφιος   δεν   πετύχει   το επίπεδο      που      στοχεύει      δεν      αποτυγχάνει,      αλλά      παίρνει      ένα πιστοποιητικό ανάλογο με τις επιδόσεις του την ημέρα των εξετάσεων. B2-C2   band:   Εφόσον   ο   υποψήφιος   δεν   επιτύχει   ένα   από   τα   επίπεδα της   μπάντας,   θα   λάβει   πιστοποιητικό   εφόσον   η   απόδοσή   του   είναι τουλάχιστον    επιπέδου    Β1.    Εφόσον    το    επίπεδο    γλωσσομάθειάς    του είναι χαμηλότερο, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό. A1-B1   band:   Ο   υποψήφιος   δεν   λαμβάνει   πιστοποιητικό   μόνο   εφόσον η απόδοσή του είναι χαμηλότερη από το επίπεδο A1.   Αναγνώριση ΑΣΕΠ “Η     Ολομέλεια     του     ΑΣΕΠ     στην     συνεδρίαση     της     30/18-12-2008 αποφάσισε   ότι   οι   εξετάσεις   πιστοποίησης   Αγγλικής   γλώσσας   Test   of Interactive     English     (ΤΙΕ)     εμπίπτουν     στο     πεδίο     εφαρμογής          του ισχύοντος    στο    δημόσιο    τομέα    Π.Δ.    146/2007    για    την    απόδειξη    της άριστης,   πολύ   καλής,   καλής   και   μέτριας   γνώσης   της   Αγγλικής   γλώσσας” (Αρ.Πρωτ.: 42069/4.2.2009).
Ξένες Γλώσσες LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας