ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Τι είναι το ΕΑΠ To   Ε.Α.Π.   (Ελληνικό   Ανοικτό   Πανεπιστήμιο)   είναι   ένα   πανεπιστήμιο   στο   οποίο κανείς   μπορεί   να   συμμετέχει   στην   εξ   αποστάσεως   παροχή   προπτυχιακής   και μεταπτυχιακής   εκπαίδευσης   και   επιμόρφωσης,   με   την   ανάπτυξη   και   αξιοποίηση κατάλληλου   εκπαιδευτικού   υλικού   και   μεθόδων   διδασκαλίας.   Στους   σκοπούς του    Ε.Α.Π.    εντάσσεται    η    προαγωγή    της    επιστημονικής    έρευνας    καθώς    και    η ανάπτυξη   τεχνολογίας   και   μεθοδολογίας   στο   πεδίο   της   μετάδοσης   της   γνώσης από απόσταση. Σπουδαστές στο ΕΑΠ Οι   σπουδαστές   του   ΕΑΠ   έχουν   σημαντικές   διαφορές   από   τους   σπουδαστές   των ΑΕΙ    και    ΤΕΙ.    Αυτές    εντοπίζονται    στις    έντονες    παράλληλες    δραστηριότητες (εργασιακές   συνήθως)   αλλά   και   στην   μεγάλη   χρονική   απόσταση   μεταξύ   των σπουδών    τους    στο    ΕΑΠ    και    της    αποφοίτησης    τους    από    την    δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   Αυτές   οι   ιδιαιτερότητες   σε   συνδυασμό   και   με   την   φύση   του   ΕΑΠ που     δεν     περιλαμβάνει     παραδόσεις     μαθημάτων,     καθιστούν     την     ανάγκη συμπληρωματικής εκπαίδευσης απαραίτητη. Στο LE@RN-IT προσφέρουμε στους σπουδαστές του ΕΑΠ Υποστηρικτικά   μαθήματα   για   την   παράδοση   της   ύλης   και   την   επίλυση αποριών Υποστήριξη στις εργασίες του ΕΑΠ Εξ     αποστάσεως     παροχή     βοήθειας     με     χρήση     video     conference     και διακρατικού πίνακα τελευταίας τεχνολογίας Παροχή    σημειώσεων    και    βοηθημάτων    αποκλειστικής    συγγραφής    από μεταπτυχιακούς    και    διδακτορικούς    συγγραφείς    του    εκπαιδευτικού    μας ομίλου Πρόσβαση   μέσω   του   παραρτήματος   Le@rn   IT   ΠΑΤΡΑΣ   στην   έδρα   του   ΕΑΠ και σε διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν   δεσμευόμαστε   από   γεωγραφικούς   ή   χρονικούς   περιορισμούς   αφού παρέχουμε   όλες   τις   υπηρεσίες   μας,   σε   σχεδόν   όλες   τις   πόλεις   της   Ελλάδας, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως και σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι   υπηρεσίες   μας   αφορούν   όλους   του   εκπαιδευτικούς   τομείς   του   ΕΑΠ,   σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  31 Ιανουαρίου 2016
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621473 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση