Περιγραφή Προπτυχιακού Προγράμματος από το Πανεπιστήμιο

Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Ο   Σκοπός   του   προγράμματος   είναι   να   παράσχει   στους   σπουδαστές γνώσεις,    δεξιότητες    και    αντιλήψεις    που    θα    τους    βοηθήσουν    να ενασκήσουν   την   καριέρα   τους   οπουδήποτε   στον   κόσμο   σε   συναφείς τομείς   με   τον   κλάδο   της   Διοίκησης   Επιχειρήσεων   και   να   διασφαλίσει ότι   θα   έχουν   την   κατάρτιση   για   την   επίτευξη   των   στόχων   τους   ώστε να   μπορούν   να   γίνουν   ηγέτες   στον   τομέα   τους.   Με   τη   συμπλήρωση των   σπουδών   τους   οι   φοιτητές   εξοικειώνονται   σ’   ένα   ευρύ   φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι    φοιτητές    θα    αναπτύξουν    επικοινωνιακές    δεξιότητες    που    θα διευκολύνουν         την         αντίληψη,         ανάλυση         και         διάγνωση επιχειρηματικών     καταστάσεων,     ενώ     παράλληλα     θα     αποκτήσουν ικανότητες       για       την       πρόβλεψη       μελλοντικών       εξελίξεων       σε επιχειρηματικούς     οργανισμούς     και     βαθιά     πρακτική     γνώση     και εμπειρία    στις    εφαρμογές    της    πληροφορικής    των    επιχειρήσεων. Τέλος,   οι   φοιτητές   θα   εξοικειωθούν   με   το   επιχειρηματικό   περιβάλλον και   θα   είναι   έτοιμοι   να   αντιμετωπίσουν   πραγματικές   επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Διοίκηση Επιχειρήσεων

on all devices LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr  Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Ο   Σκοπός   του   προγράμματος   είναι   να   παράσχει   στους   σπουδαστές γνώσεις,    δεξιότητες    και    αντιλήψεις    που    θα    τους    βοηθήσουν    να ενασκήσουν   την   καριέρα   τους   οπουδήποτε   στον   κόσμο   σε   συναφείς τομείς   με   τον   κλάδο   της   Διοίκησης   Επιχειρήσεων   και   να   διασφαλίσει ότι   θα   έχουν   την   κατάρτιση   για   την   επίτευξη   των   στόχων   τους   ώστε να   μπορούν   να   γίνουν   ηγέτες   στον   τομέα   τους.   Με   τη   συμπλήρωση των   σπουδών   τους   οι   φοιτητές   εξοικειώνονται   σ’   ένα   ευρύ   φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι    φοιτητές    θα    αναπτύξουν    επικοινωνιακές    δεξιότητες    που    θα διευκολύνουν        την        αντίληψη,        ανάλυση        και        διάγνωση επιχειρηματικών    καταστάσεων,    ενώ    παράλληλα    θα    αποκτήσουν ικανότητες      για      την      πρόβλεψη      μελλοντικών      εξελίξεων      σε επιχειρηματικούς     οργανισμούς     και     βαθιά     πρακτική     γνώση     και εμπειρία    στις    εφαρμογές    της    πληροφορικής    των    επιχειρήσεων. Τέλος,      οι      φοιτητές      θα      εξοικειωθούν      με      το      επιχειρηματικό περιβάλλον   και   θα   είναι   έτοιμοι   να   αντιμετωπίσουν   πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr

Διοίκηση Επιχειρήσεων