Διήμερο Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

DPO - Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Πιστοποιημένα σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουριστικό κλάδο

Προσωπικό ναυτικής ασφάλειας

Σύγχρονη Λογιστική

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σεμινάρια Νοηματικής Γλώσσας

Εξ' αποστάσεως σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μοριοδοτούμενο)