ΣΟΧ 14/2018 Πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΕΛΤΑ Λάρισας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) που εδρεύουν στο Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Οι προσλήψεις αφορούν τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τα Φάρσαλα, το Δήμο Τεμπών, το Τύρναβο. 

Πιο αναλυτικά:

1 θέση στη Μονάδα διανομής Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και ειδικότητα ΔΕ Διανομέων

1 θέση στο κατάστημα Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα και ειδικότητα ΔΕ Διανομέων

1 Θέση στο κατάστημα των Φαρσάλων και έδρα τα Φάρσαλα και ειδικότητα ΔΕ Διανομέων

1 Θέση στο Συκούριο με έδρα το Συκούριο και ειδικότητα ΔΕ Διανομέων

1 Θέση στο κατάστημα του Τυρνάβου με έδρα το Τύρναβο και ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

2 Θέσεις στο Κέντρο Διαλογής Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

1 Θέση στο Κέντρο Διαλογής Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και ειδικότητα ΥΕ ΔΜΑ Διαμετακομιστών

 

 

Υποβολή αιτήσεων από 17/02/18 έως 26/02/18.

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και την αποστολή της στον Δήμο Λαρισαίων.

Like & Share: