Επιδοτούμενα Προγράμματα

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Μαθήματα Αγγλικών

Πληροφορική

Κέντρο Δια βίου Μάθησης Le@rn-it Λάρισας

Πιστοποίηση Αγγλικών Lower
Πιστοποίηση Αγγλικών Proficiency

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης Le@rn-it έχει δομήσει ένα πολύ αποδοτικό πακέτο μαθημάτων στον τομέα των ξένων γλωσσών το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ως στόχο έχει την απόκτηση πτυχίου αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα.

Για τα επίπεδα Lower – Advance η εκπαίδευση διαρκεί 3 μήνες

Για το επίπεδο Proficiency η εκπαίδευση διαρκεί 6 μήνες

Ειδικό πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης & πιστοποίησης στην Πληροφορική – Για φοιτητές, σπουδαστές & ανέργους. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn-it ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος e-κπαιδευτείτε το οποίο έχει ως στόχο την εκπαίδευση & πιστοποίηση στις βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Φοιτητικά μαθήματα
Αναλαμβάνουμε τα περισσότερα μαθήματα των ΤΕΙ/ΑΕΙ με έμπειρο προσωπικό και σίγουρα αποτελέσματα

Πιστοποίηση Πληροφορικής
Φοιτητικά Μαθήματα

Οι εγκαταστάσεις μας

ΚΕΚ Learn it Λάρισα Εγκαταστάσεις
ΚΕΚ Learn it Λάρισα Εγκαταστάσεις
ΚΕΚ Learn it Λάρισα Εγκαταστάσεις
ΚΕΚ Learn it Λάρισα Εγκαταστάσεις
ΚΕΚ Learn it Λάρισα Εγκαταστάσεις

Ποιότητα

Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων με πλούσια διδακτική εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες  απαιτήσεις της Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Υπηρεσίες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn-it είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ. Σας παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες με σκοπό την ομαλή ένταξή σας στην αγορά εργασίας μέσω των ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων σπουδών που έχουμε προγραμματίσει για εσάς.

Διακρίσεις

Το έτος 2015 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn-it έλαβε την 1η θέση μεταξύ των υπολοίπων Κ.Δ.Β.Μ του Ν. Λαρίσης, υλοποιώντας προγράμματα πληροφορικής της εταιρίας ACTA για 133 άτομα.