Επιδοτούμενα Σεμινάρια Προπτυχιακά Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Ξένες Γλώσσες Πληροφορική Νέα
Υπηρεσίες Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης LE@RN-IT είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ. Σας παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες με σκοπό την ομαλή ένταξή σας στην αγορά εργασίας μέσω των ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων σπουδών που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Διακρίσεις Το έτος 2015 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης έλαβε την 1η θέση μεταξύ των υπολοίπων Κ.Δ.Β.Μ του Ν. Λαρίσης, υλοποιώντας προγράμματα πληροφορικής της εταιρίας ACTA για 133 άτομα.

Καλώς Ήρθατε

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - LE@RN IT

Το    Κέντρο    Δια    Βίου    Μάθησης    LE@RN     IT     έχει    δομήσει    ένα    πολύ αποδοτικό    πακέτο    μαθημάτων    στον    τομέα    των    ξένων    γλωσσών    το οποίο   απευθύνεται   αποκλειστικά   σε   ΕΝΗΛΙΚΕΣ   και   ως   στόχο   έχει   την απόκτηση πτυχίου αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα. Για τα επίπεδα Lower – Advanced η εκπαίδευση διαρκεί 3 μήνες Για το επίπεδο Proficiency η εκπαίδευση διαρκεί 7 μήνες
Ειδικό      πρόγραμμα      ΔΩΡΕΑΝ      εκπαίδευσης      &      πιστοποίησης      στην Πληροφορική   για   φοιτητές,   σπουδαστές   &   ανέργους.   Το   Κέντρο   Δια   Βίου Μάθησης   LE@RN-IT    ανακοινώνει   την   έναρξη   του   νέου   προγράμματος   e- κπαιδευτείτε   το   οποίο   έχει   ως   στόχο   την   εκπαίδευση   &   πιστοποίηση   στις βασικές      Δεξιότητες      Πληροφορικής      που      οδηγούν      στην      απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ . Φοιτητικά μαθήματα Αναλαμβάνουμε    τα    μαθήματα    των    ΤΕΙ/ΑΕΙ    με    έμπειρο    προσωπικό    και σίγουρα αποτελέσματα.
Πιστοποιήσεις

Ποιότητα

Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων με πλούσια διδακτική εμπειρία και άρτια εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα και αποτελεσμα- τικότητα, στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Πιτσίλκας Μιχαήλ Βενιζέλου 141 Τ.Κ. 41222 ΛΑΡΙΣΑ  Ελλάδα   Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Ιστοσελίδα: www.pitsilkas.edu.gr Επικοινωνία Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - LE@RN IT ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ on all devices 499€ 799€ 169€
Που θα μας βρείτε…
<Τελευταία Νέα: Η version 1.0 του νέου app για όλα τα Android συστήματα είναι έτοιμο στο My Download Page>

Καλώς Ήρθατε

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - LE@RN IT

Το   Κέντρο   Δια   Βίου   Μάθησης   LE@RN    IT    έχει   δομήσει   ένα   πολύ αποδοτικό   πακέτο   μαθημάτων   στον   τομέα   των   ξένων   γλωσσών το   οποίο   απευθύνεται   αποκλειστικά   σε   ΕΝΗΛΙΚΕΣ   και   ως   στόχο έχει   την   απόκτηση   πτυχίου   αναγνωρισμένου   από   τον   ΑΣΕΠ   σε όλα τα επίπεδα. Για τα επίπεδα Lower – Advanced η εκπαίδευση διαρκεί 3 μήνες Για το επίπεδο Proficiency η εκπαίδευση διαρκεί 7 μήνες
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Πιτσίλκας Μιχαήλ Βενιζέλου 141 Τ.Κ. 41222 ΛΑΡΙΣΑ  Ελλάδα   Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Ιστοσελίδα: www.pitsilkas.edu.gr Επικοινωνία Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - LE@RN IT
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ on all devices 499€ 799€ 169€
Που θα μας βρείτε…
Download Now Download Now download page
<Τελευταία Νέα: Η version 1.0 του νέου app για όλα τα Android συστήματα είναι έτοιμο στο Download Page>