ΑΣΕΠ – Τράπεζα Ελλάδος: Tα “μυστικά” των εξετάσεων

 

Σας παρουσιάζουμε όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες για τον γραπτό διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδος (60 μόνιμοι).

(1) Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα πολλαπλών επιλογών (multiple choice)

(2) Η βάση της βαθμολογίας είναι 60 μονάδες για κάθε (από τα 4) μαθήματα

(3) Για να εγγραφεί ένας υποψήφιος στους πίνακες κατάταξης θα πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τη βάση σε κάθε μάθημα

(4) Ο βαθμός από τα εξεταζόμενα μαθήματα προκύπτει από σύνολο των ορθών απαντήσεων

(5) Εξετάζεται να εφαρμοστεί αρνητική βαθμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε λάθος απάντηση θα αφαιρείται ένας μέρος του βαθμού που αντιχτοιχεί στην σωστή απάντηση

(6) Ο συνολικός αριθμός μορίων για τον διορισμό προκύπτει από τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων στις οποίες θα προστεθούν και μόρια από πρασυξήσεις προσόντων

(7) Η διόρθωση των γραπτών θα γίνει από σαρωτή (scanner) που υπάρχει στο ΑΣΕΠ

(8) Τα θέματα θα μεταδοθούν με το σύστημα Vertical Blanking Internal -ταυτόχρονα- σε όλα τα εξεταστικά κέντρα

(9) Η βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών όλων των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος (25%)

(10) Παρέχεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης και χρήσης νοηματικής σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων 

Προσοχή 1: Οι εξετάσεις θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, δίνοντας επαρκή χρόνο για προετοιμασία στους υποψηφίους. 

Προσοχή 2: Η ακριβής ημερομηνία, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – Le@rn–it διοργανώνει και υλοποιεί Πρόγραμμα προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδας.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα τμήματα προετοιμασίας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Like & Share: