Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – Le@rnit διοργανώνει και υλοποιεί ΝΕΟ εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 110 ωρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να προετοιμαστούν και να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκειμένου να Πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στον Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πρόγραμμα υλοποιείται με ενιαία μέθοδο μικτής διδασκαλίας και περιλαμβάνει 100 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης και 10 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγούς και Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
 • Σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Εκπαίδευσης

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ :

 • Έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε Ιδιωτικά και Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης , Πιστοποιημένα ΚΒΔΜ Επιπέδου 1 και 2, σε επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων και εργαζομένων
 • Προηγούνται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Έχουν επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Υπάρχει ψηφισμένη διάταξη ότι για να διδάξει κάποιος σε πάσης φύσεως σεμινάρια ή προγράμματα που αφορούν ενήλικες θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Πιστοποιημένο Μητρώο Εκπαιδευτών Β του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: κ. Καραλής Θανάσης, καθηγητής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Υπεύθυνος διοργάνωσης προγράμματος: κ. Βεργίδης Δημήτρης, καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

*Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι Πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:

 • Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των εργασιών που προβλέπεται να εκπονήσουν στα πλαίσια της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εργασίες αφορούν την απόκτηση στην πράξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές της ασύγχρονης διδασκαλίας. Οι εργασίες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «Ικανοποιητικά» ή «Εξαιρετικά» .
 • Να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν επιτυχώς τη Μικροδιδασκαλία τους στις δια ζώσεις συναντήσεις. Οι μικροδιδασκαλίες αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές των μικροδιδασκαλιών και σε περίπτωση αποτυχίας οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν εκ νέου τη μικροδιδασκαλία τους σε χρόνο που θα οριστεί από το ΚΔΒΜ Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του κόστους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται:

 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 110 ωρών.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Οδηγίες για την εγγραφή τους στο χαρτοφυλάκιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Τράπεζα Θεμάτων με προηγούμενα θέματα εξετάσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)

 Το Κόστος Παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται στα:

 • 330,00€ για όλες τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές ομάδες (εργαζόμενοι, φοιτητές, σπουδαστές κ.ο.κ.)
 • 270,00€ για ανέργους (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ) .

*Στις αιτήσεις τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εξασφαλίστε κι εσείς άμεσα τη δική σας συμμετοχή είτε προσκομίζοντας της αίτησή σας στα γραφεία μας επί της οδού Βενιζέλου 141, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00,  είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο e-mail: info@pitsilkas.edu.gr.

Like & Share: