Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας – Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – Learn it διοργανώνει και υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας –  Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 32 ωρών και αφορά όλους όσους χρειάζονται εξάσκηση στην εκπόνηση των μικροδιδασκαλιών και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) .

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 2 με 3 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις με το κάτωθι περιεχόμενο:

 • Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων & ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικού σχεδιασμού
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές παρουσίασης
 • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων από πιλοτικές βιντεοσκοπημένες μικροδιδασκαλίες
 • Παρουσίαση μικροδιδασκαλιών και σχολιασμός
 • Εκπόνηση εργασιών σε πεδία σχετικά με την τελική στοχοθέτηση που είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄λεπτά (αντικείμενο αξιολόγησης εξετάσεων πρακτικού μέρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 • Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο

Μετά το πέρας παρακολούθησης του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και ουσιαστική προετοιμασία των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ενισχύει τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών σε προκηρύξεις του Δημοσίου. Συγκεκριμένα το σεμινάριο μοριοδοτείται σε:

 • Δημόσιο ΙΕΚ (ΦΕΚ Β/3007/25-07-2018) για εκπαιδευτές 
 • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας(εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Αρ. Πρωτ. 660/6/33089-07/08/2017) 
 • ΚΔΒΜ και e – ΚΔΒΜ (ΦΕΚ Β/2228/14-06-2018) 
 • ΙΕΚ – ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 2/2228/14-06-2018) 
 • ΔΙΕΚ – ΣΔΕ (ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018) για Διευθυντές & Υποδιευθυντές 
 • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018) για μόνιμους εκπαιδευτικούς  

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 150,00€. Με την υποβολή της αίτησης προκαταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο ποσό αποπληρώνεται πριν τη λήξη του προγράμματος.

Ο οργανισμός μας παρέχει τις ακόλουθες πολιτικές εκπτώσεων:

 • 10% έκπτωση στους άνεργους 
 • 10% με την προπληρωμή του προγράμματος 
 • 15% έκπτωση με την εγγραφή 3 ατόμων και άνω στον ίδιο κύκλο προγράμματος
 • 20% έκπτωση στους πολύτεκνους και ΑΜΕΑ 

*Στις αιτήσεις τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής σας.

Υποβολή Αιτήσεων: Ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Εξασφαλίστε κι εσείς άμεσα τη δική σας συμμετοχή είτε προσκομίζοντας της αίτησή σας στα γραφεία μας επί της οδού Βενιζέλου 141, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο e-mail: info@pitsilkas.edu.gr

Like & Share: