Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – Le@rn-it διοργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-2-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013), η οποία έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται μετά τις 26/11/2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

Επέχει θέση Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων αορίστου χρήσης η κατοχή κάποιου από τα ακόλουθα πτυχία: 

 • Πτυχίου Γεωπόνου ΑΕΙ
 • Πτυχίου Φυτικής Παραγωγής
 • Πτυχίο Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
 • Πτυχίο Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας ΤΕΙ
 • Ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ

Το Πιστοποιητικό χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την επιτυχή  εξέταση των ενδιαφερομένων στο εξεταστικό μας κέντρο. Το Πιστοποιητικό αυτό τηρείται στο ειδικό μητρώο κατόχων Πιστοποιητικών Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο με μοναδικό κωδικό για κάθε κάτοχο πιστοποιητικού ώστε ακόμη και το γεωπονικό κατάστημα πώλησης φυτοφαρμάκων να μπορεί να ελέγχει με τον κωδικό την ύπαρξη επικαλούμενου πιστοποιητικού.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής τους. Το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του Πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την ανανέωση της ισχύος του, το οποίο χορηγείται για άλλα πέντε (5) έτη και ισχύει από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου Πιστοποιητικού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • Δήλωση συμμετοχής στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων που διοργανώνει ο φορέας μας διάρκειας 5 διδακτικών ωρών μέσω αυτοεκπαίδευσης σε προσομοιωμένα test στη δομή μας
 • Απόκτηση εκπαιδευτικού υλικού από το φορέα μας
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων όπου καλείστε να απαντήσετε σε 40 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις της βάσης δεδομένων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό χρόνο. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης απαιτείται η σωστή απάντηση σε 20 ερωτήσεις
 • Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αυτόματα για το αποτέλεσμα της εξέτασης και το Πιστοποιητικό σε διάστημα 10 λεπτών εκτυπώνεται από τη Διοίκηση. Στο Πιστοποιητικό αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός για κάθε κάτοχο Πιστοποιητικού

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Παρακολούθηση σεμιναρίου: 25,00€
 • Παράβολο εξετάσεων: 25,00€
 • Εξέταστρα: 25,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Υποβολή Αιτήσεων: Ανοικτό πρoς υποβολή αιτήσεων

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:


Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο Πιστοποίησης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων επικοινώνησε άμεσα μαζί μας και δήλωσε ΤΩΡΑ συμμετοχή στα ΝΕΑ τμήματα.

Υποβολή αιτήσεων καθημερινά στα γραφεία μας από 9:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ.

Ελ. Βενιζέλου 141, Λάρισα

Τηλ. : 2410-621437

Mail: info@pitsilkas.edu.gr

 

*Στις αιτήσεις τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση τη χρονική υποβολή της αίτησης.

Like & Share: