Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στην Διαπολιτισμική Αγωγή

MOΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ!

Το KEK Le@rn it σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης που διοργανώνει το   Πανεπιστήμιο.

Τα επιμορφωτικά πραγράμματα δίνουν τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 4589, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, Άρθρο 57 & Άρθρο 58. Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών)

Χρησιμοποιείστε το πλεονέκτημα της μοναδικής προσφοράς και εγγραφείτε σήμερα με τη χαμηλότερη τιμή. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σκοπός προγράμματος

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες διατάξεις και την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού. Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ.), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και προσδοκίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 600 ώρες (σε 1 χρόνο)

Έναρξη 1/09/2019  – Λήξη 1/10/2020

Τιμή: 400 € 

Εγγραφές  μέχρι 30/09/2019

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτική Ενότητα 1

 • Τίτλος: Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Έναρξη: 1/10/2019
 • Λήξη: 1/11/2019

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας
 • Συνεδρία2: Αποσαφήνιση των όρων «πολιτισμός», «πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα»
 • Συνεδρία3: Ιστορική αναδρομή / Εξέλιξη του όρου «Διαπολιτισμική εκπαίδευση»
 • Συνεδρία4: Μοντέλα εκπαίδευσης στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Διδακτική Ενότητα 2

 • Τίτλος: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Διαπολιτισμική επικοινωνία-Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 • Έναρξη: 1/11/2019
 •  Λήξη: 1/12/2019

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Προσφυγικές Ροές στην Ελλάδα 
 • Συνεδρία 2: Η πρώτη επαφή με την Ελληνική Γλώσσα- Προετοιμασία Ένταξης στα Ελληνικά Σχολεία 
 • Συνεδρία 3: Τάξεις υποδοχής ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) 
 • Συνεδρία 4: Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Εκπαιδευτικοί-μαθητές/τριες 

Διδακτική Ενότητα 3

 • Τίτλος: Χαρακτηριστικά προσφύγων/μεταναστών-ασυνόδευτοι ανήλικοι και Εκπαίδευση 
 •  Έναρξη: 1/12/2019
 • Λήξη: 1/1/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Χαρακτηριστικά προσφύγων – μεταναστών 
 • Συνεδρία 2: Ασυνόδευτοι ανήλικοι και εκπαίδευση 
 • Συνεδρία 3: Εννοιολογικές προσεγγίσεις 
 •  Συνεδρία 4: Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Διδακτική Ενότητα 4

 • Τίτλος: Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες προσφύγων/μεταναστών 
 • Έναρξη: 1/1/2020 
 • Λήξη: 1/2/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες προσφύγων και μεταναστών 
 • Συνεδρία 2: Bασικές θεωρητικές αρχές παιδαγωγικής προσέγγισης των μεταναστών, των προσφύγων και των ασυνόδευτων ανηλίκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- Bασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής 
 • Συνεδρία 3: Μοντέλα εκπαίδευσης των μεταναστών μαθητών στην Ευρώπη 
 •  Συνεδρία 4: Το νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελλάδα

Διδακτική Ενότητα 5

 • Τίτλος: Αποτελεσματικές Πρακτικές Υποδοχής, εκπαίδευσης και ένταξης προσφύγων/μεταναστών και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 
 • Έναρξη: 1/2/2020 
 •  Λήξη: 1/3/2020

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Το φαινόμενο της μετανάστευσης – Το δικαίωμα για την κτήση ιθαγένειας 
 • Συνεδρία 2: Υποδοχή και εγκατάσταση προσφύγων / μεταναστών 
 •  Συνεδρία 3: Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
 •  Συνεδρία 4: Αποτελεσματικές πρακτικές

Διδακτική Ενότητα 6

 • Τίτλος: Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
 • Έναρξη: 1/3/2020 
 • Λήξη: 1/4/2020 
 •  

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Θεωρητικό Πλαίσιο 
 •  Συνεδρία 2: Διαπολιτισμική επικοινωνία στα πλαίσια της σχολικής τάξης.
 • Συνεδρία 3: Ομαδοσυνεργατικά σχήματα μάθησης 
 • Συνεδρία 4: Παραδείγματα δημιουργικής εισαγωγής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα 

Διδακτική Ενότητα 7

 • Τίτλος: Διδακτικές στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 
 • Έναρξη: 1/4/2020 
 •  Λήξη: 1/5/2020

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Ιστορική Αναδρομή 
 • Συνεδρία 2: Ζητήματα Ορολογίας 
 • Συνεδρία 3: Στρατηγικές Εκμάθησης 
 • Συνεδρία 4: Προηγούμενες Έρευνες 

Διδακτική Ενότητα 8

 •  Τίτλος: Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Έναρξη: 1/5/2020 
 • Λήξη: 1/6/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Διαπολιτισμικά Επιμορφωτικά Προγράμματα για Εκπαιδευτικούς 
 • Συνεδρία 2: Διεθνή Διαπολιτισμικά Προγράμματα 
 •  Συνεδρία 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ eTwinning
 • Συνεδρία 4: Προγράμμα Μαθημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού γιαΠρόσφυγες και Μετανάστες, φορείς υλοποίησης Υπουργεία Παιδείας και μεταναστευτικής Πολιτικής 

Διδακτική Ενότητα 9

 • Τίτλος: Διαχείριση διαπολιτισμικής τάξης 
 • Έναρξη: 1/6/2020 
 •  Λήξη: 1/7/2020

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Καλές Πρακτικές 
 • Συνεδρία 2: Ομαδοσυνεργατικοτητα και Διαχείριση Διαπολιτισμικής Τάξης 
 • Συνεδρία 3: Εκπαίδευση σε ομάδες 
 •  Συνεδρία 4: Περιγραφή Προγράμματος Πρόληψης

Διδακτική Ενότητα 10

 • Τίτλος: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • Έναρξη: 01/07/2020 
 •  Λήξη: 01/08/2020

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας 
 •  Συνεδρία 2: Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων.
 • Συνεδρία 3: Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας και Παραγωγής Ερευνητικών Δεδομένων. 
 • Συνεδρία 4: Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 

Διδακτική Ενότητα 11

 • Τίτλος: Συγγραφή πτυχιακής εργασίας 
 • Περιγραφή: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν επιστημονική εργασία 3.000-6.000 λέξεων. 
 • Έναρξη: Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Διδακτική Ενότητα 12

 • Τίτλος: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς 
 • Περιγραφή: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης εθελοντικής ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, 100 ωρών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς έχοντας ως στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων. Σύνολο φόρτου εργασίας επιμορφούμενου/ης σε ώρες 100 
 • Έναρξη: Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

 

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση εγγραφής ΚΕΚ Le@rn it – Βενιζέλου 141 – Τηλ: 2410 – 621437 – Καθημερινά 9:00 – 21:00 – email: info@pitsilkas.edu.gr.

Like & Share: