Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή

Το KEK Le@rn it σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης που διοργανώνει το   Πανεπιστήμιο.

Τα επιμορφωτικά πρoγράμματα δίνουν τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 4589, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, Άρθρο 57 & Άρθρο 58. Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών)

Χρησιμοποιείστε το πλεονέκτημα της μοναδικής προσφοράς και εγγραφείτε σήμερα με τη χαμηλότερη τιμή. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σκοπός προγράμματος

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και την εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων επιστημόνων, στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε παιδαγωγικό-διδακτική και συμβουλευτική βάση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 600 ώρες (αντί 400) σε 1 χρόνο

Έναρξη 1/09/2019  – Λήξη 1/10/2020

Τιμή: 400 € 

Εγγραφές  μέχρι 30/09/2019

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διδακτική Ενότητα 1

 • Τίτλος: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
 • Έναρξη: 01/10/2019
 • Λήξη: 01/11/2019

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Έννοια της αναπηρίας
 • Συνεδρία 2: Ειδική Αγωγή – Ειδική Εκπαίδευση
 • Συνεδρία 3: Νομοθετικό Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής ( Α ΜΕΡΟΣ)
 • Συνεδρία 4: Νομοθετικό Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής ( Β ΜΕΡΟΣ)

Διδακτική Ενότητα 2

 • Τίτλος: Μαθησιακές Δυσκολίες Υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής
 • Έναρξη: 01/11/2019
 • Λήξη: 01/12/2019

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)
 • Συνεδρία 2: Διαγνωστικά Κριτήρια ΔΕΠΥ
 • Συνεδρία 3: Μέθοδος Αξιολόγησης για τη Διάγνωση
 • Συνεδρία 4: Στρατηγικές Μάθησης

Διδακτική Ενότητα 3

 • Τίτλος: Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός
 • Έναρξη: 01/12/2019
 • Λήξη: 01/01/2020
 •  

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Νευρο-αναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός
 • Συνεδρία 2: Διαγνωστικά Κριτήρια της νοητικής αδυναμίας, των διαταραχών της επικοινωνίας και την διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας
 • Συνεδρία 3: Διαγνωστικά Κριτήρια της ειδικής μαθησιακής διαταραχής, και των κινητικών διαταραχών.
 • Συνεδρία 4: Υποστήριξη των παιδιών με Διάγνωση ΔΑΦ.

Διδακτική Ενότητα 4

 •  Τίτλος: Γλωσσικές διαταραχές
 • Έναρξη: 01/01/2020 
 •  Λήξη: 01/02/2020
 • Συνεδρία 1: Τυπική Γλωσσική Ανάπτυξη 
 • Συνεδρία 2: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
 • Συνεδρία 3: Δυσλεξία 
 • Συνεδρία 4: Διαταραχές Επικοινωνίας 

Διδακτική Ενότητα 5

 • Τίτλος: Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο- Παρεμβάσεις στην Ειδική Αγωγή 
 •  Έναρξη: 01/02/2020
 •  Λήξη: 01/03/2020

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Προβλήματα Συμπεριφοράς Διαταραχές Εξωτερίκευσης 
 •  Συνεδρία 2: Προβλήματα Συμπεριφοράς Διαταραχές Εξωτερίκευσης
 • Συνεδρία 3: Οι αποκλίνουσες συμπεριφορές στη σχολική ζωή 
 •  Συνεδρία 4: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της επιθετικότητας

Διδακτική Ενότητα 6

 • Τίτλος: Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και συμπερίληψη 
 •  Έναρξη: 01/03/2020
 • Λήξη: 01/04/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Κοινωνικός Αποκλεισμός-Ορισμοί- Μοντέλα Φαινομένου – Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός 
 •  Συνεδρία 2: Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Συνεδρία 3: Ένταξη Συμπερίληψη 
 • Συνεδρία 4: Συμπερίληψη 

Διδακτική Ενότητα 7

 • Τίτλος: Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες 
 • Έναρξη: 01/04/2020 
 • Λήξη: 01/05/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας 
 • Συνεδρία 2: Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας 
 • Συνεδρία 3: Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
 • Συνεδρία 4: Υποστηρικτική Τεχνολογία

Διδακτική Ενότητα 8

 •  Τίτλος: Συμβουλευτική Οικογενειών μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Έναρξη: 01/05/2020 
 • Λήξη: 01/06/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 •  Συνεδρία 1: Βασικές Συμβουλευτικές προσεγγίσεις
 • Συνεδρία 2: Συμβουλευτική Γονέων παιδιών με αναπηρία 
 • Συνεδρία 3: Θεωρητικά μοντέλα για την κατανόηση των αντιδράσεων των γονέων 
 • Συνεδρία 4: Θεωρητικά μοντέλα για την αξιολόγηση οικογενειών παιδιών με ειδικές ανάγκες 

Διδακτική Ενότητα 9

 • Τίτλος: Πλαίσιο συνεργασίας ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή και νομοθετικό πλαίσιο 
 • Έναρξη: 01/06/2020 
 • Λήξη: 01/07/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 • Συνεδρία 1: Διεπιστημονική Συνεργασία 
 • Συνεδρία 2: Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
 • Συνεδρία 3: Παράλληλη Στήριξη 
 • Συνεδρία 4: Νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής 

Διδακτική Ενότητα 10

 •  Τίτλος: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • Έναρξη: 01/07/2020 
 • Λήξη: 01/08/2020 

4 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες

 •  Συνεδρία 1: Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
 • Συνεδρία 2: Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών:Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων. 
 • Συνεδρία 3: Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας και Παραγωγής Ερευνητικών Δεδομένων. 
 • Συνεδρία 4: Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 

Διδακτική Ενότητα 11

 • Τίτλος: Συγγραφή πτυχιακής εργασίας 
 • Περιγραφή: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν επιστημονική εργασία 3.000-6.000 λέξεων. 
 • Έναρξη: Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος 

Διδακτική Ενότητα 12

 • Τίτλος: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς 
 • Περιγραφή: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης εθελοντικής ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, 100 ωρών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς έχοντας ως στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων των επιμορφωμένων. 
 •  Έναρξη: Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση εγγραφής ΚΕΚ Le@rn it – Βενιζέλου 141 – Τηλ: 2410 – 621437 – Καθημερινά 9:00 – 21:00 – email: info@pitsilkas.edu.gr.

Like & Share: