Πιστοποιητικό Αγγλικών PTE

Πιστοποιητικό Αγγλικών PTE

Τι είναι το PTE General

Το PTE General (Pearson Test of English General) είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας. Οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους για επαγγελματική αποκατάσταση.

Πού βασίζεται

Το PTE General βασίζεται σε καθημερινά σενάρια σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην Αγγλική γλώσσα.

Τα θέματα βασίζονται σε αυθεντικές και σύγχρονες καταστάσεις που συναντούν οι μαθητές καθημερινά. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικά σενάρια και όχι σε γραμματικές ασκήσεις. Ο τρόπος που προσεγγίζεται η εξέταση, σημαίνει ότι το test είναι πιο σύντομο, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα της επίδοσης των μαθητών.

Επίσης, οργανώνονται εξετάσεις κάτω από διαφορετικές συνθήκες για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Διαδικασία εξετάσεων

Σε κάθε επίπεδο εξετάζονται και οι τέσσερις δεξιότητες (listening, reading, writing, speaking). Η δομή της εξέτασης παραμένει η ίδια σε όλα τα επίπεδα, επιτρέποντας στους μαθητές ευκολότερη μετάβαση στα διαδοχικά επίπεδα των εξετάσεων. Τα θέματα των εξετάσεων προετοιμάζονται και βαθμολογούνται από ομάδες καταξιωμένων καθηγητών στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα Pearson Test of English General (PTE General) έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύσουν τη θετική επίτευξη στη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Τι σκοπεύει να πετύχει το PTE General

Το PTE General έχει ως στόχο να αξιολογήσει και να επιβραβεύσει την θετική και προοδευτική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Τα test έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνουν τους μαθητές και μπορούν να παρέχουν σχόλια για την απόδοσή τους σε σχολεία, γονείς και καθηγητές.
Σε όλους τους υποψήφιους παρέχονται σχόλια για την απόδοσή τους.

Διεθνής Αναγνώριση

Το PTE General είναι αναγνωρισμένο από εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ και γίνεται αποδεκτό σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι εξετάσεις πιστοποιούνται από το Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας.

Κάνε την εγγραφή σου τώρα!

Like & Share: