Προγραμματισμός με γλώσσα C++

H C ++ είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης,  αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP), η οποία αναπτύχθηκε από τον Bjarne Stroustrup και αποτελεί επέκταση της γλώσσας C.

Η C ++ θεωρείται γλώσσα ενδιάμεσου επιπέδου, καθώς ενσωματώνει τόσο γλωσσικά χαρακτηριστικά υψηλού όσο και χαμηλού επιπέδου.

Η C ++ είναι μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη: Λειτουργικών Συστημάτων (Operating systems), Προγραμμάτων Περιήγησης (Web browsers), Video games, Controllers, Drivers, Firmware.

Πρόγραμμα Σπουδών

Μέρος Ι: C++ Βασικές Έννοιες

Παρουσιάζονται οι βασικές (basics) έννοιες της γλώσσας:
Data Types, Variable Types ,Variable Scope, Modifier Types, Storage Classes, Operators, Loop Types, Decision Making, Functions, Numbers, Arrays Strings,Pointers, References, Basic Input/Output,Data Structures.

Μέρος ΙΙ: C++ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Καλύπτονται αναλυτικά και σε βάθος οι έννοιες του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού (Object Oriented Programming) 
Classes & Objects, Inheritance, Overloading, Polymorphism, Abstraction, Encapsulation, Interfaces.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ – 𝐋𝐞@𝐫𝐧-𝐢𝐭 διοργανώνει και έχει δομήσει ένα πολύ αποδοτικό πακέτο μαθημάτων στον τομέα της εκμάθησης της γλώσσας το οποίο απευθύνεται αρχικά, σε σπουδαστές, φοιτητές Σχολών Πληροφορικής αλλά και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε ολιγομελή τμήματα (4-6 άτομα) με έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές με πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό. Υπάρχει η δυνατότητα on-line διδασκαλίας μέσω ειδικής πλατφόρμας για εκπαίδευση από απόσταση.

Η διδασκαλία γίνεται με χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Υπάρχει συνεχής οn-line υποστήριξη των μαθητών για επίλυση κάθε είδους προβλήματος ή απορίας σε καθημερινή βάση ακόμα και εκτός του ωραρίου διδασκαλίας.

Καλύπτεται σε βάθος όλη η ύλη τόσο σε επίπεδο εντολών αλλά και αλγορίθμων.

Στην διαδικασία της προετοιμασίας συμπεριλαμβάνεται η επίλυση πάρα πολλών Θεμάτων εξετάσεων από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

Στους μαθητές ανατίθεται προς επίλυση μεγάλος αριθμός προβλημάτων και ασκήσεων οι οποίες ελέγχονται και διορθώνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Η μελέτη και η προετοιμασία γίνεται με επιλεγμένα βιβλία από τη διεθνή βιβλιογραφία και στους μαθητές διδάσκεται η ορολογία στα αγγλικά, ώστε να μπορούν να μελετούν και να χρησιμοποιούν τον τεράστιο αριθμό πηγών μάθησης στον προγραμματισμό που υπάρχουν σήμερα.

Διάρκεια: 30 ώρες Ωράρια: Πρωϊνά-Απογευματινά – Βραδινά
Κόστος Προγράμματος: 360 €
Έκπτωση:
10% για Φοιτητές & Ανέργους

Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών (π.χ. απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ, εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση αλλά και άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας).

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Like & Share: