Μαθήματα Προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδoς

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – Le@rnit  λειτουργούν τμήματα  Προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το πρώτο μάθημα είναι δοκιμαστικό χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή.

Πρόκειται για μια  από τις πιο καλοπληρωμένες δουλειές  στο Δημόσιο.
Ο πρώτος μισθός είναι στα 1300 ευρώ, οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι εκτός μισθολογίου και γι΄αυτό έχουν δεκαπέντε μισθούς (δώρα και προϋπολογισμός του Κράτους). 
Επίσης έχουν άπειρες παροχές όπως δικό τους ασφαλιστικό ταμείο (εκτός ΕΦΚΑ) και γενναιόδωρες συντάξεις.

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Τιμή

Άλγεβρα & Στοιχεία Στατιστικής

70 600€
Οικονομική Θεωρία 40 300€
Λογιστική 50 400€
Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένου 32 260€
Σύνολο 192 1560€

Στα δίδακτρα για το συνολικό κόστος των μαθημάτων θα υπάρξει έκπτωση από 1560€ στα 1260€ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 420 €.

  • Διδάσκουν Καθηγητές με Πολυετή Φροντιστηριακή Εμπειρία σε Διαγωνισμούς Δημοσίου.
  • Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό οργανωμένο σε Ψηφιακό Σχολείο.
  • Tests προετοιμασίας και Διαγωνίσματα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Like & Share: