Σεμινάρια Νοηματικής Γλώσσας

Learn it Λάρισα Σεμινάρια Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Learn-it σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας διοργανώνουν αναγνωρισμένα σεμινάρια.

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι αναγνωρισμένη σχολή. Είναι η πρώτη ιδιωτική σχολή που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονικη το 2001 και από τότε συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Οι μαθητές του Κ.Ε.Ν.Γ., αποκτώντας την βεβαίωση του 4ου κύκλου από τη σχολή μας, έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.
Γιατι να προτιμήσω το Κ.Ε.Ν.Γ. για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας;

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι μια αναγνωρισμένη σχολή Νοηματικής Γλώσσας με εμπειρία 14 ετών και πολλές επιτυχίες. Ακολουθεί διεθνή πρότυπα διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας και διαθέτει τεχνογνωσία από το πανεπιστήμιο του Gallaudet, του μοναδικού πανεπιστημίου Κωφών παγκοσμίως. Όλοι οι δάσκαλοι είναι Κωφοί και έχουν τη Νοηματική ως μητρική γλώσσα ενώ το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από τους δασκάλους του Κ.Ε.Ν.Γ. ενώ στους μαθητές του πρώτου κύκλου δίνεται δωρεάν DVD λεξικό Νοηματικής 3000 λέξεων.
Είναι δύσκολο να μάθω τη Νοηματική Γλώσσα;

Η Νοηματική γλώσσα δεν είναι παντομίμα αλλά μια πλήρης οπτικοκινησιακή γλώσσα με δικούς της κανόνες και συντακτικό. Έτσι έχει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θα είχε η εκμάθηση μια οποιαδήποτε ξένης γλώσσας. Είναι μία διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να ενθουσιάζονται μαζί της. Καθώς η φιλοσοφία του Κ.Ε.Ν.Γ.είναι η εκμάθηση της Νοηματικής να αποτελεί μια ομαδική διαδικασία μέσα στην τάξη, έχει απαλλάξει τους μαθητές από την ανάγκη προετοιμασίας στο σπίτι με αποτέλεσμα η τακτική παρουσία στα μαθήματα να καθιστάται καθοριστική.
Αν πάρω την επάρκεια, θα μπορώ να δουλεύω σαν διερμηνέας;

Όχι, στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας υπάρχουν τμήματα διερμηνείας τα οποία αποτελούνται από 2 κύκλους. Απαιτείται να τους ολοκληρώσετε για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις Διερμηνείας. Στον δεύτερο κύκλο διερμηνείας ο κάθε μαθητευόμενος υποχρεούται να ολοκληρώσει την πρακτική των 120 ωρών.
Με το τέλος κάθε κύκλου, χορηγείται βεβαίωση;

Φυσικά, χορηγείται βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι έχετε παρακολουθήσει 120 ώρες μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση του τετάρτου κύκλου, σας δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.
Έχει διάβασμα ή εξάσκηση στο σπίτι;

Το πρόγραμμα διδασκαλίας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ώρες διαβάσματος στο σπίτι. Με την εγγραφή στον πρώτο κύκλο, δίνεται δωρεάν DVD λεξικό 3000 λέξεων το οποίο είναι το μοναδικό υλικό χρειάζεται ο μαθητής για το σπίτι καιστο οποίο μπορεί να ανατρέχει όταν θέλει να επαναφέρει στην μνήμη του κάποια λέξη ή έννοια.

 


 

Like & Share: