Σεμινάριο ανάγνωσης και γραφής Braille

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn-it, διοργανώνει σεμινάρια ανάγνωσης και γραφής Braille για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Στο σεμινάριο διδάσκονται:

 • Ελληνική και Αγγλική Braille
 • Σημεία στίξης
 • Αριθμούς
 • Μαθηματικά Σύμβολα

Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 2 μήνες , και οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια στα πλαίσια του προγράμματος  δίνουν 2 tests προόδου:

 • 1 μετά την διδασκαλία της Ελληνική και Αγγλικής Braille
 • 1 μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Στο πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνεται ένα εξτρά βιωματικό δίωρο ποικίλης ύλης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα σε τρίωρες συνεδρίες.
Έναρξη μαθημάτων αρχές Οκτωβρίου με σκοπό την προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Δεκεμβρίου. 
Θα γίνουν τμήματα ΠΡΩΙΝΑ και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ και προκαταβάλλεται με την εγγραφή.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (με σχετικό έγγραφό σε ισχύ), παρακολουθούν το σεμινάριο ΔΩΡΕΑΝ, και  για συγγενείς πρώτου βαθμού τυφλού ατόμου (γονείς ή παιδιά)  υπάρχει έκπτωση 50%  του κόστους στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο άτομα με ικανότητα όρασης (χωρίς την χρήση τεχνικών βοηθημάτων)

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση Βεβαίωσης Παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις  ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Oι εξετάσεις γίνονται στην Θεσσαλονίκη.

Οι εξετάσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ ,  διενεργούνται πάντα καθημερινή και για όσους εργάζονται στο δημόσιο το ΚΕΑΤ χορηγεί άδεια για να την προσκομίσουν στην υπηρεσία τους.

Ο χρόνος των εξετάσεων είναι προκαθορισμένος:

 • Ο χρόνος των εξετάσεων Βraille σε βλεπόντων είναι 10 λεπτά.
 • Ο χρόνος των εξετάσεων Βλεπόντων σε Braille 20 λεπτά.

Στους επιτυχόντες των εξετάσεων απονέμεται πιστοποίηση με την οποία εισέρχονται στον πίνακα αναπληρωτών με επιπλέον μόρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη αίτηση στο κέντρο μας καθώς και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Τίτλο Σπουδών
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. η Εκκαθαριστικό εφορίας (του ιδίου και όχι των γονέων)
 • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Υποβολή Αιτήσεων: Ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής.

Εξασφαλίστε κι εσείς άμεσα τη δική σας συμμετοχή είτε προσκομίζοντας της αίτησή σας στα γραφεία μας επί της οδού Βενιζέλου 141, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
στο e-mail:info@pitsilkas.edu.gr.
*Στις αιτήσεις τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Like & Share: