Σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μοριοδοτούμενο)

Σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Μoριοδοτούμενα εξ’ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 200 ωρών, επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος θα του δίνει 2 μόρια στις προκηρύξεις που αφορούν ΣΔΕ, ΙΕΚ κ.λ.π.

 

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σε φοιτητές – σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Θεματικές ενότητες (ενδεικτικά):

 • Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Εκπαιδευτικό σύστημα
 • Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
 • Τάσεις και προοπτικές

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει και, ειδικότερα, στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, θα έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων και θα έχουν βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους.

 

Πιθανή ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου είναι η 01/08/16
Εγγραφές έως και τις 26/07/16

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 300 ευρώ

Τρόπος πληρωμής:
50% προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος και το υπολειπόμενο ποσό έως την λήξη του προγράμματος

Εκπτώσεις:

 • 270€ για κατόχους κάρτας ανεργίας και για όσους προεξοφλήσουν το συνολικό ποσό πριν την έναρξη του τμήματος
 • 250€ για Α.ΜΕ.Α.
 • 240€ για ομάδες ενδιαφερομένων από 4 άτομα και πάνω

Καταβολή Διδάκτρων:

 • Τράπεζα Πειραιώς
  Αριθμός Λογαριασμού: 6563105295487 – IBAN: GR6301715630006563105295487
 • Alpha Τράπεζα
  Αριθμός Λογαριασμού: 304002101041814 – IBAN: GR9701403040304002101041814
 • Alpha Τράπεζα (όψεως)
  Αριθμός Λογαριασμού: 300002330002071 – IBAN: GR1401403000300002330002071
 • Εθνική Τράπεζα
  Αριθμός Λογαριασμού: 81460938335 – IBAN: GR6401108140000081460938335
 • Τράπεζα Eurobank
  Αριθμός Λογαριασμού: 00260039190200809541 – IBAN: GR9102600390000190200809541

Αιτιολογία: ΣΕΜΛ101, Ονοματεπώνυμο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε η αιτιολογία καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

 

Like & Share: