Σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – Learn it διοργανώνει και υλοποιεί το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e – κπαιδευτείτε, το οποίο στοχεύει στην κατανόηση και ανάλυση του θεσμικού πλαισίου των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων που περιλαμβάνει τον κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) καθώς και των Τεχνικών Οδηγιών το Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) και η χρήση αυτών για την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης.

εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών απευθύνονται σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες:

Τίτλος Εκπαίδευσης Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Κόστος Προγράμματος
Επιθεωρητής Κτιρίων 40 Ώρες 180€
Επιθεωρητής λεβήτων & εγκαταστάσεων 20 Ώρες 100€
Επιθεωρητής εγκαταστάσεων κλιματισμού 20 Ώρες 100€

Για την καλύτερη κατάνοηση της θεωρίας και την εξάσκηση στη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, περιλαμβάνονται παραδείγματα διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων σε πραγματικά κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις θέρμανσης και εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Προχωρήσαμε στην ουσιαστική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, δημιουργώντας τα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα:

 • Μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Eξειδικευμένα τεστ αυτοαξιολόγησης

Το κόστος παρακολούθησης για κάθε πρόγραμμα προκαταβάλλεται με την εγγραφή.

Στις αιτήσεις τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής σας.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:


Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση εγγραφής
ΚΕΚ Le@rn it – Βενιζέλου 141 – Τηλ: 2410 – 621437 – Καθημερινά 9:00 – 21:00 – email: info@pitsilkas.edu.gr.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (4ΩΡΕΣ)

 1. Ευρωπαϊκές οδηγίες
 2. Εθνική Νομοθεσία
 3. Κτίρια Μηδενικής Κατανάλωσης
 4. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης
 5. Ενεργειακή Μελέτη
 6. Ενεργειακή Επιθεώρηση
 7. Στάδια διεξαγωγής ενεργειακής επιθεώρησης
 8. Ανάλυση οδηγίας ΣΟΣΕΕ 20701

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥ (4ΩΡΕΣ)

 1. Γενικές αρχές μετάδοσης θερμότητας & θερμικές ιδιότητες δομικών υλικών
 2. Θερμομονωτικά υλικά κτιρίων ιδιότητες, πιστοποίηση υλικών
 3. Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων
 4. Κουφώματα
 5. Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας για διαφανή δομικά στοιχεία
 6. Θερμογέφυρες
 7. Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας
 8. Υγρασία – συμπύκνωση υδρατμών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (4ΩΡΕΣ)

 1. Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου 
 2. Οικοδομικές παρεμβάσεις (εσωτερικά και εξωτερικά) 
 3. Κουφώματα 
 4. Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα 
 5. Συστήματα Θέρμανσης κτιρίου
 6. Συστήματα Ψύξης κτιρίου 
 7. Συστήματα Μηχανικού Αερισμού κτιρίου 
 8. Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης – ΖΝΦ 
 9. Συστήματα Φωτισμού του κτιρίου 
 10.  Διατάξεις Αυτομάτου Ελέγχου (BEMS)
 11. Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 12. Συστήματα Συμπαραγωγής 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (4ΩΡΕΣ)

 1. Μεθοδολογία ενεργειακής επιθεώρησης 
 2. Είσοδος στο buildingcert.gr 
 3. Συλλογή δεδομένων στην on site επιθεώρηση 
 4. Χρήση λογισμικού – ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ version 1.31 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ (4ΩΡΕΣ)

 1. Ανάλυση λογισμικού 
 2. Ολοκλήρωση υπολογισμών 
 3. Οριστική υποβολή στην πλατφόρμα του Υπουργείου 
 4. Χρήση λογισμικού – ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ version 1.31 

CASE STUDY-AΣΚΗΣΗ 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (4ΩΡΕΣ) 

 1. Είσοδος στο buildingcert 
 2. Συμπλήρωση της πλατφόρμας 
 3.  Κατέβασμα του αρχείου xml

CASE STUDY-AΣΚΗΣΗ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (4ΩΡΕΣ)

 1. Χρήση λογισμικού ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ 
 2. Ανάπτυξη και εξοικείωση με το λογισμικό 
 3. Ολοκλήρωση της επιθεώρησης 
 4. Ανέβασμα του αρχείου xml στο buildingcert 
 5. Δημιουργία πιστοποιητικού 

CASE STUDY- AΣΚΗΣΗ 4 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΤΕΓΗ(4ΩΡΕΣ)

 1. Είσοδος στο buildingcert
 2. Συμπλήρωση της πλατφόρμας
 3. 3. Κατέβασμα του αρχείου xmlCASE STUDY-AΣΚΗΣΗ 4 ΤΡΙΣΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 
 4. Χρήση λογισμικού ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ 
 5. Ανάπτυξη και εξοικείωση με το λογισμικό 
 6. Ολοκλήρωση της επιθεώρησης 
 7. Ανέβασμα του αρχείου xml στο buildingcert 
 8.  Δημιουργία πιστοποιητικού

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕΕ 20701-1-2 ΚΕΝΑΚ 2017 (4ΩΡΕΣ)

Like & Share: