Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας – Επιμόρφωση Εργοδοτών Και Εργαζομένων

Το ΚΕΚ Le@rn-it προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότες μικρών επιχειρήσεων (Β’ και Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας) παρέχοντας Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα προσφέρει:

«Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας  Γ κατηγορίας»: Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα (διάρκεια προγράμματος 10 εκπαιδευτικές – διδακτικές ώρες ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 § 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).

«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας»: Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 35 εκπαιδευτικές – διδακτικές ώρες και αφορά σε εργοδότες και εργαζόμενους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ο εργοδότης και κατά περίπτωση ο εργαζόμενος έχει τη υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση του.

Στο τέλος κάθε Προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να σφραγίσει καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα απαιτείται η προσκόμιση αίτησης συμμετοχής στο φορέα μας.

Αιτήσεις υποβάλλονται:

  • Καθημερινά στα γραφεία μας Ελ. Βενιζέλου 141, από τις 09:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. ή
  • Με mail επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: info@pitsilkas.edu.gr

*Στις αιτήσεις τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής

Like & Share: