Σεμινάριο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Σεμινάριο GDPR

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι υποψήφιοι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα έχουν λάβει τις βασικές γνώσεις για την πιστοποίησή τους από τον οργανισμό πιστοποίησης που θα επιθυμήσουν, θα έχουν λάβει τα απαραίτητα ερεθίσματα και υλικό τόσο για τη δική τους συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό αλλά και στην ενασχόλησή τους με την συμμόρφωση άλλων οργανισμών, θα έχουν πλήρη γνώση του Κανονισμού, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος της επεξεργασία, τον ρόλο και ορισμό του ΥΠΔ, τα δικαιώματα των υποκειμένων, ορισμούς εν γένει,την έννοια του σκοπού και της νομικής βάσης επεξεργασίας δεδομένων,την εκτίμηση αντικτύπου, την τήρηση του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, τους κώδικες δεοντολογίας, τις πιστοποιήσεις, τις κυρώσεις, και βασικές τεχνικά θέματα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ευθύνη ή επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

Μέρα 1η

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

Νομικό Πλαίσιο προστασίας ΔΠΧ στην Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

Ασφάλεια πληροφοριών/δεδομένων και Διαχείριση Κινδύνου

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

Εκτίμηση αντικτύπου μεθοδολογίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

Διαδικασία Συμμόρφωσης

Μερα 2η

ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

  • Εισαγωγή
  • Βασικοί κανόνες
  • Τεχνική επιμόρφωση

3.1 Ανθρώπινος παράγοντας

3.2 Υπολογιστικά Συστήματα

  • Τεχνική συμμόρφωση

4.1.Υπολογιστές με ή χωρίς σύνδεση στο internet

4.2 servers

4.3 Ιστοσελίδες

4.4 emails

ΜΕΡΟΣ Β.

  • Ολοκλήρωση με Θέματα ενδεικτικά για εξετάσεις λοιπή θεωρία και Πρακτικά θέματα συμμόρφωσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ατομικές μεσσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες πληροφορικής και ψηφιακών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόρους, ιατρικά κέντρα/κλινικές, ηλεκτρονικά καταστήματα, λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους, κα.

Μαξιμουμ Συμμετοχών : 20 άτομα.

 

 

Like & Share: