Σεμινάριο Πιστοποίησης Ιδιωτικής Ασφάλειας Security

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – Le@rn it, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, με αριθμό αδειοδότησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2000469, υλοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (κατηγορίας Α΄) προσαρμοσμένα στο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (Κε.Με.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Βάσει της ΚΥΑ 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν. 3707/2008 που αφορά στο Προσωπικό Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας που εργάζεται ως Προσωπικό Ασφαλείας (Security) (είτε σε εταιρεία security, είτε ως φύλακας) υποχρεούται να κατέχει  άδεια εργασίας η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 105 ωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ.4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α κατάλληλο για εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού τύπου Α και απευθύνεται:

  • Σε εργαζομένους αλλά και μη σχετικούς με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίο επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του Security
  • Τους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
  • Σε όλους όσους έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης, απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις Πιστοποίησης είτε για να εκδώσουν τη σχετική άδεια ώστε να απασχοληθούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα είτε για να ανανεώσουν την υπάρχουσα άδειά τους, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25).

 Το κόστος παρακολούθησης σου σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 280,00€ το οποίο καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Α΄ Δόση: 150,00€ καταβάλλονται μαζί με την αίτηση

Β΄ Δόση: 130,00€ καταβάλλονται πριν τη λήξη του προγράμματος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ SECURITY ΣΤΑ 230 €

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Ταυτότητα
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ

Έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα

Υποβολή Αιτήσεων: Ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων

 Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: 

Όσοι ενδιαφέρονται μετά το πέρας του προγράμματος να συμμετέχουν στις εξετάσεις  για να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος (Πιστοποιητικό Τύπου Α΄) θα πρέπει να επιβαρυνθούν το παράβολο του Κε.Με.Α  – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – κόστους 150€.

Το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ είναι προσαρμοσμένο στο επαγγελματικό περίγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στα γραφεία μας , από Δευτέρα έως Παρασκευή στα γραφεία μας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 141, από τις 09:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ.

Like & Share: