105 νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λάρισας & Χανίων όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Υποβολή αιτήσεων από 27.08.2019 έως και 05.09.2019 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα παρακάτω έγγραφα:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

3. Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

4. Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

5. Αίτηση

Στο ΚΕΚ Le@rnit αναλαμβάνουμε την κατάθεση της αίτησης σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες:

 ΚΕΚ 𝐋𝐞@𝐫𝐧-𝐢𝐭 – Βενιζέλου 141 – 📞 𝟐𝟒𝟏𝟎 – 𝟔𝟐𝟏𝟒𝟑𝟕 
🕘9:00 – 21:00 – 📧𝒊𝒏𝒇𝒐@𝒑𝒊𝒕𝒔𝒊𝒍𝒌𝒂𝒔.𝒆𝒅𝒖.𝒈r

Like & Share: