Ακυρώθηκε η προκήρυξη για τις 500 νέες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ για 2 χρόνια

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η αρ. 1/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 3/2018) ανακοίνωση Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, ακυρώνεται μετά το αρ. πρωτ. 2577//1/2019/14-2-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ. 

Like & Share: