Πρόσληψη 63 ατόμων ΠΕ/ΔΕ με 8μηνη σύμβαση εργασίας στη ΔΕΗ (ΓΔΕ ΔΠΒΕ)

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού εξήντα τριών (63) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2018 ΓΔΕ ΔΠΒΕ.pdf

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 13/4/2018 έως και 24/4/2018

 

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και την αποστολή της στη ΔΕΗ.

Like & Share: