Πρόσληψη 8 ατόμων στη Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) κατηγορίες ΥΕ-ΤΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018), στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) που εδρεύει στη Λάρισα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΤΕ Φυσικοθεραπευτής – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Μουσών-Νεάπολη Λάρισας)

ΤΕ Λογοθεραπευτής – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 33ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Σμύρνη- Λάρισας)

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού/ Καθαριότητας – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) (Για τη στελέχωση των δομών ΚΔΑΠ Λάρισας Αγ. Κων/νου-33ο-45ο Νηπιαγωγείο,του ΚΔΑΠ Λάρισας – 14ο Δημοτικό Σχολείο/Ιπποκράτης, του ΚΔΑΠ Λάρισας 44ο Δημοτικό Σχολείο/Ν.Πολιτεία και του ΚΔΑΠ 33ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Σμύρνη- Λάρισας)

ΤΕ Εργοθεραπευτής – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) (Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 33ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Σμύρνη- Λάρισας)

ΥΕ Τραπεζοκόμων – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) (Για τη στελέχωση δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Μουσών-Νεάπολη Λάρισας)

 

Υποβολή αιτήσεων έως 12/02/18

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και την αποστολή της στον Δήμο Λαρισαίων.

Like & Share: