Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Σεμινάρια

Ο όμιλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης [email protected] It διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σε φοιτητές – σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Διάρκεια & χαρακτηριστικά του προγράμματος

Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της ”μικτής μάθησης”, έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, που κατανέμονται ως εξής:

 • 134 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση
 • 26 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» και καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 • Αλληλογνωριμία
 • Παρουσίαση στόχων προγράμματος
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Ομάδα εκπαιδευόμενων – Ομάδες στόχοι
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική
 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων
 • Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
 • Αρχές μάθησης ενηλίκων
 • Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
 • Δυναμική της Ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα και επικοινωνία στην ομάδα)
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου
 • Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι και τεχνικές)
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.ά.)
 • Αυτό-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Εργαστήριο σχεδιασμού και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους (στα πρότυπα των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και συμβουλευτική υποστήριξη (ανατροφοδότηση).

 

Μεθοδολογία

Καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν:

 • Ομαδικές εργασίες
 • Ατομικές δραστηριότητες
 • Παιγνίδια ρόλων
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Χιονοστιβάδα / Καταιγισμό ιδεών κ.ά.

 

Περιεχόμενο Προγράμματος / Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα / σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στοχεύει:

 • στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων γύρω από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των εξετάσεων (θεωρητικό μέρος και μικροδιδασκαλία),
 • στην κατανόηση των ερωτήσεων της τράπεζας δεδομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
 • στην εξοικείωση των υποψηφίων με την εξεταστική διαδικασία,
 • στην εξάσκηση σε περιβάλλον προσομοίωσης εξετάσεων και
 • στην προετοιμασία και την εξάσκηση της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας.

 

Ειδικότερα, το σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα διοργανωθεί περιλαμβάνει:

 • Α) Προετοιμασία για την γραπτή αξιολόγηση μέσα από την αναλυτική επισκόπηση της τράπεζας των θεμάτων. Κατά τη διαδικασία αυτή μελετώνται ερωτήσεις και απαντήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και από τις εννέα εξεταζόμενες θεματικές ενότητες.
 • Β) Υποστήριξη στην οργάνωση και παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας. Το στάδιο αυτό της προετοιμασίας περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη της δομή της μικροδιδασκαλίας, τη συζήτηση πάνω σε προτεινόμενα θέματα επιλογής και τη διενέργεια προσομοιώσεων, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση μεθόδων διδασκαλίας και εποπτικών μέσων.
 • Γ) Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης και της αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

 

Παροχές

 • Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο υποψήφιος θα λάβει σχετική βεβαίωση παρακολούθησης διάρκειας 160 ωρών
 • Μοριοδότηση για την ένταξη στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Υποδείγματα μικροδιδασκαλιών.
 • Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος από επιστημονική επιτροπή.
 • Ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Αθηνών.

 

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων Πανελλαδικά μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης

 

Άν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Νομός

Email

Παρατηρήσεις

Like & Share: