ΙΝΕΔΙΒΙΜ:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξάμηνου 2019β & Εαρινού Εξάμηνου 2020α.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 6331/380/02-08-2019 Απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2019 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2020 Α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 

από 06/08/2019 ώρα 15:00 έως 19/08/2019 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :

https://mis.inedivim.gr 

Στο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση

https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/2019v_2020a_prosklisi_diek_.pdf

Και σε αυτή την εκπαιδευτική περίοδο μπορούν να συμμετέχουν και οι μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές

Η ισχύς του νόμου ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) για την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια ως προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης μεταφέρεται για 01.09.2020 με το νέο νόμο που ψηφίζεται στη Βουλή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την αίτηση συμμετοχής.

Like & Share: