Πίνακες κατάταξης για τις προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, απορριπτέων καθώς και κατανομής επιτυχόντων υποψηφίων ανακοίωνσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου συνολικά (34) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Δείτε τον πίνακα  κατάταξης και βαθμολογίας εδώ.

Δείτε τον πίνακα απορριπτέων εδώ.

Δείτε τον πίνακα κατανομής επιτυχόντων εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 4-1-2019 μέχρι και 14-1-2019.

2 Θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ στη Λάρισα

2 Θέσεις ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ στη Λάρισα

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αριθ. πρωτ. 119219/8-11-2018 (ΑΔΑ 6ΖΞ8465ΧΙ8-ΜΓΨ), Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την αίτηση συμμετοχής καθώς και την αποστολή της.

Like & Share: