Προσφορά Πιστοποίησης Πληροφορικής – Αγγλικών – Αίτηση συμμετοχής

 

Το ΚΕΚ [email protected] it αντιλαμβάνοντας τις απαιτήσεις των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για απαραίτητη απόκτηση πιστοποίησης βασικών γνώσεων πληροφορικής καθώς αν κάποιος υποψήφιος δεν την διαθέτει δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές. Επίσης διαπιστώσαμε ότι είναι επιθυμητή η απόκτηση πιστοποίησης σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα (με επικρατέστερη την Αγγλική) καθώς μοριοδοτείστε επιπλέον από 30 έως 70 μόρια ανάλογα το επίπεδο της πιστοποίησης

Το ΚΕΚ [email protected] it σας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσετε τα παραπάνω εφόδια άμεσα σε ελκυστικές τιμές για όλους. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα της επιλογής σας και να συνδυάσετε τα παρακάτω πακέτα μεταξύ τους με στόχο την μέγιστη μοριοδότηση σε οποιαδήποτε διαγωνισμό – προκήρυξη.

Διαθέσιμα πακέτα

 1. Με τελικό κόστος 169 € έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε άμεσα την πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής που χρειάζεται ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε προκήρυξη με 3 ενότητες.

  Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 • Τα μαθήματα διάρκειας 60 ωρών με δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας οποιαδήποτε ώρα θελήσετε εσείς ή στις εγκατάστασεις μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για όσες ώρες εσείς χρειάζεστε
 • Εξέταστρα για τις ενότητες Word, Excel, Internet
 • Δωρεάν επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας
 • Πιστοποίηση (πτυχίο) από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Unicert

     2. Με τελικό κόστος 269 € έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε άμεσα την πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής που χρειάζεται ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε προκήρυξη με 6 ενότητες.

          Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 • Τα μαθήματα διάρκειας 100 ωρών με δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας οποιαδήποτε ώρα θελήσετε εσείς ή στις εγκατάστασεις μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για όσες ώρες εσείς χρειάζεστε
 • Εξέταστρα για τις ενότητες Word, Excel, Internet, Powerpoint, Access, Windows
 • Δωρεάν επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας
 • Πιστοποίηση (πτυχίο) από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Unicert

      3. Με τελικό κόστος 290 € να αποκτήσετε άμεσα πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 30 μονάδων σε οποιαδήποτε προκήρυξη. Το συγκεκριμένο πακέτο αναφέρεται για τα άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων (άνεργοι και με πολύ μικρό εισόδημα)

           Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 • Επιστημονικά δομημένα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β2 πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (tie) 210 ωρών
 • Εξέταστρα και δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν, σε όσους υποψηφίους πετύχουν στο προφορικό ή στο γραπτό μέρος το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά υστερήσουν στο άλλο.
 • Βιβλίο για τον κάθε εκπαιδευόμενο και αναλυτικές οδηγίες μελέτης ανά μάθημα
 • Κωδικό πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης με εκπαιδευτικό υλικό
 • Πιστοποίηση (πτυχίο) από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TIE

    4. Με τελικό κόστος 390 € να αποκτήσετε άμεσα πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 30  μονάδων σε οποιαδήποτε προκήρυξη.

          Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 • Επιστημονικά δομημένα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα B2 πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης Cambridge Bulats διάρκειας 150 ωρών
 • Εκπαιδευτική πλατφόρμα και ταυτόχρονα ιδιαίτερα μαθήματα  – learning με καθηγητή όποτε εσείς έχετε ανάγκη για την επίλυση αποριών
 • Εξέταστρα και δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν, σε όσους υποψηφίους πετύχουν στο προφορικό ή στο γραπτό μέρος το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά υστερήσουν στο άλλο.
 • Κωδικό πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης με εκπαιδευτικό υλικό
 • Πιστοποίηση (πτυχίο) από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Cambridge Bulats

      5. Με τελικό κόστος 590 € να αποκτήσετε άμεσα πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 – C2 αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 50 – 70  μονάδων σε οποιαδήποτε προκήρυξη.

           Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 • Επιστημονικά δομημένα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα C1 έως και C2 πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης Cambridge Bulats διάρκειας 350 ωρών
 • Εκπαιδευτική πλατφόρμα και ταυτόχρονα ιδιαίτερα μαθήματα  – learning με καθηγητή όποτε εσείς έχετε ανάγκη για την επίλυση αποριών
 • Εξέταστρα και δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν, σε όσους υποψηφίους πετύχουν στο προφορικό ή στο γραπτό μέρος το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά υστερήσουν στο άλλο.
 • Κωδικό πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης με εκπαιδευτικό υλικό
 • Πιστοποίηση (πτυχίο) από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Cambridge Bulats

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία – διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί στο τηλ: 2410621437 καθημερινά 9 με 21.

Δήλωση ενδιαφέροντος στην παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Νομός

Email

Πακέτο

Παρατηρήσεις

Like & Share: