Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής

Barista

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

Πιστοποίηση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ.

Σεμινάριο Security

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής

Σεμινάριο ανάγνωσης και γραφής Braille

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφάλειας