Σεμινάριο GDPR

Σεμινάριο GDPR

Σεμινάριο Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Σεμινάριο Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Σεμινάριο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO

DPO - Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Σεμινάριο Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Σεμινάριο Προσωπικό ναυτικής ασφάλειας

Προσωπικό ναυτικής ασφάλειας

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σεμινάρια Νοηματικής Γλώσσας

Σεμινάρια Νοηματικής Γλώσσας

Σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μοριοδοτούμενο)