Σεμινάριο Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Σεμινάριο Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Σεμινάριο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO

DPO - Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Σεμινάριο Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Σεμινάρια στον τουριστικό κλάδο

Σεμινάρια στον τουριστικό κλάδο

Σεμινάριο Προσωπικό ναυτικής ασφάλειας

Προσωπικό ναυτικής ασφάλειας

Σεμινάριο Σύγχρονης Λογιστικής

Σεμινάριο Σύγχρονης Λογιστικής

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σεμινάρια Νοηματικής Γλώσσας

Σεμινάρια Νοηματικής Γλώσσας

Σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μοριοδοτούμενο)