Πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων, ανακοινώνουν την πρόσληψη, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου. Οι προσλήψεις αφορούν τη Λάρισα.

Πιο αναλυτικά:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ /ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΤΥΠΟΥJCB

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

25

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ

35

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την αίτηση συμμετοχής καθώς και την αποστολή της στον Δήμο Λαρισαίων.

Like & Share: