ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λάρισας

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λάρισας, που εδρεύουν στο Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Οι προσλήψεις αφορούν τη Λάρισα.

Πιο αναλυτικά:

10 θέσεις στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Αρχαιολογικός Χώρος Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (δ. Λάρισας)

1 θέση στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (δ. Λάρισας)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και την αποστολή της στον Δήμο Λαρισαίων.

Like & Share: