Πρόγραμμα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Προσφορά – Ευκαιρία εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα

Μόνο με 290€ ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης 210 ωρών. Εκπαιδευτικό υλικό, εξέταστρα και επανεξέταση σε όσους την χρειαστούν!

Μαθήματα

Επιστημονικά δομημένα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1 έως και C2 πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (tie) 210 ωρών.

Εξετάσεις

Εξέταστρα και δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν, σε όσους υποψηφίους πετύχουν στο προφορικό ή στο γραπτό μέρος το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά υστερήσουν στο άλλο.

Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιβλίο για τον κάθε εκπαιδευόμενο και αναλυτικές οδηγίες μελέτης ανά μάθημα.

Online Εκπαιδευτικό Υλικό

Κωδικό πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Υλοποίηση Προγράμματος

Email

Παρατηρήσεις

Like & Share: