ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σπουδαστές για Πρακτική άσκηση

ggg495x197

 

Ζητούνται σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ για διενέργεια πρακτικής άσκησης απο τις παρακάτω σχολές:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Λογιστικής
  • Πληροφορικής

Η θέση θα έχει ως αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες:
KEK Learn-it Πιτσίλκας Μιχάλης
Ρουσβελτ 51-53, Λάρισα
Τηλ: 2410 621 437

 

Like & Share: